Από το ανάπτυγμα του Taylor στο θεώρημα του Mahler. (Dessin au feutre).


Galeries
free counters