Το ελλειπτικόν. (puzzle)

puzzle
Galeries
free counters