end

Sidis

Articles & Analyses

N. Lygeros

William James SIDIS
1898 - 1944
Intelligence inconsciente de William James Sidis 
Le sujet que nous allons traiter ici est l'explication de certains faits psychologiques sur la base de méthodes logiques. Certaines actions observées semblent indiquer de l'intelligence mais elles ne sont pas supposées être des phénomènes de conscience... 

Η ασύνειδη νοημοσύνη του William James Sidis
To θέμα που θα πραγματευτούμε εδώ είναι η εξήγηση ορισμένων ψυχολογικών γεγονότων, βάσει λογικών μεθόδων. Συγκεκριμένες πράξεις που έχουν παρατηρηθεί, φαίνεται να καταδεικνύουν νοημοσύνη,

Réflexions métamathématiques sur une heuristique de Grothendieck 
C'est grâce à Jean-Pierre Serre que nous avons découvert pour la première fois l'heuristique d'Alexander Grothendieck que nous allons étudier du point de vue de la métamathématique. Différents échanges à la suite de la parution de l'article : Ordinateurs et Démonstrations nous avaient amenés à considérer les techniques de démonstrations dans un cadre plus général mais toujours au sein des mathématiques... 

Sur la perception de la solitude via l'intelligence 
Le statut de la solitude est paradoxal. Elle représente un sentiment individuel et social. La solitude se vit seul et elle est connue de tous. Dans ce sens, elle constitue un universel humain. Cette caractéristique est la justification du présent article...

On the perception of solitude through intelligence
The status of solitude is paradoxical. It represents an individual and social feeling. Solitude is lived alone and is known by all. In this way, it is a human universal. This characteristic is the justification of the present article...

On the perception of solitude through intelligence
The status of solitude is paradoxical. It represents an individual and social feeling. Solitude is lived alone and is known by all. In this way, it is a human universal. This characteristic is the justification of the present article...

Sur la notion de schéma mental 
Une façon extrinsèque de déterminer un schéma mental, c'est de le considérer comme un substrat de la formalisation que constitue un modèle mental ainsi que nous avions présenté ce dernier dans notre article Du modèle mental à la théorie mentale. Dans cet article nous présentons une définition intrinsèque de cet élément fondamental...

Un test de Turing échiquéen
A la suite de notre note intitulée Echec aux rois écrite à la fin du match qui oppose l'actuel champion du monde au programme détenteur du plus fort classement ELO (2741) nous avons ressenti le besoin de préciser notre point de vue sur l'intelligence et son rapport avec le jeu d'échecs...

De la suprématie médiologique 
Initialement l'importance du messager provenait de celle du message. L'essence du medium était son sens. Sans information, la communication ne pouvait exister. Le moyen importait peu, l'essentiel était l'idée. Le contenu était et le contenant le portait. Nul ne s'intéressait vraiment au support du message...

L'étendue des droits de W. J. Sidis
Bien qu'il soit impossible de donner un court compte-rendu de l'étendue exacte des droits individuels, nous pouvons donner une petite idée des principes généraux.

Η προσφυγή ως δυναμική της προσφυγιάς 
Πολλοί θεωρούν αυτονόητο το νόημα της λέξης πρόσφυγας. Βλέπουν μέσα στην έννοιά της τη βίαιη εισβολή της μεγάλης ιστορίας στην καθημερινή ζωή ενός μέρους του λαού που αναγκάστηκε εκ των υστέρων να εγκαταλείψει τον τόπο του και να ζήσει την υπόλοιπη του ζωή σε ξένα μέρη... 

Από την ακραία ιατρική στην ηθική της κοινωνίας
Κάποτε για να ανακαλύψεις μια καινούργια θεωρητική αντίληψη πρέπει να εξετάσεις πειραματικά ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί άριστα τουλάχιστον με την κοινωνική άποψη. Το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε εδώ είναι ποιος είναι ο ρόλος της ιατρικής με τη γνω στή της έννοια όταν πια δεν υπάρχει...

From extreme medicine to the ethics of society
Eventually, in order to discover a new theoretical concept, you should experimentally study a system, which functions perfectly, at least in society's point of view...

Sur la mémoire, l'intelligence et l'intolérance 
Combien semble triviale une proposition qui affirme la condamnation de revivre le passé pour ceux qui n'ont pas de mémoire, et pourtant combien sa véracité est affligeante. Nous avons pu le constater avec effroi au cours d'une réunion d'une société qui n'est à haut quotient intellectuel que pour des raisons purement historiques...  

Lecture et connaissance
Un exemple caractéristique de ce que nous nommons dans cette note, schéma mental de la lecture-connaissance (anagnosis-gnosis) se trouve dans la première page du Procès de F. Kafka. Il s'agit d'une sorte de métadialogue comme nous l'avons mis en évidence avec l'exemple des Âmes Mortes de N. Gogol. Toutefois, ici nous avons une rupture de symétrie qui met en exergue le schéma mental considéré... 

Περί κβαντικού χρόνου
Στο άρθρο του Ιάννη Ξενάκη Περί χρόνου βλέπουμε ότι ο συγγραφέας μέσω των αποτελεσμάτων της ειδικής σχετικότητας του Einstein, δεν θεωρεί τον χρόνο ως απόλυτο. Προσθέτει όμως: «Υπάρχει όμως πάντοτε». Αυτή η σκέψη, αν και αυτονόητη, είναι ενδεικτική της νοοσφαίρας του...

Μοντέλα πρόβλεψης και άγνωστες παράμετροι
Το γενικό πρόβλημα για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης είναι η ύπαρξη άγνωστων παραμέτρων. Η επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όμως ο πιο ριζοσπαστικός ακολουθεί τη μεθοδολογία της κβαντικής θεωρίας... 

Μοντέλα πρόβλεψης και άγνωστες παράμετροι
Το γενικό πρόβλημα για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης είναι η ύπαρξη άγνωστων παραμέτρων. Η επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όμως ο πιο ριζοσπαστικός ακολουθεί τη μεθοδολογία της κβαντικής θεωρίας...

Dialogue imaginaire
Il est sans aucun doute difficile d’imaginer un véritable dialogue entre I. Newton et G. Leibniz. Pour expliquer cette difficulté il existe de nombreuses raisons comme les malentendus provoqués par la compétition scientifique ou par le problème de transport dans les échanges épistolaires, ou encore ne serait-ce que la réalité historique...

Η επανάσταση του Brooks στη ρομποτική
Το κλασικό παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης πριν γίνει η επαναστάση του Brooks στη ρομποτική ήταν ότι το γνωστικό εργαλείο ήταν απαραίτητο ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ αντίληψης και πράξης. Αυτή η προσέγγιση όμως κατέληξε αναπόφευκτα στην κατάρρευση του μοντέλου...

Tactique versus stratégie
Evolution des résultats devant les rencontres machine-homme...

Traduction de la séance du Club de Harvard ou Sidis exposa sur les corps à quatre dimensions (05/01/1910)
[...] 
La sixième rencontre de l’année s’est tenue 
dans la Chambre Commune Conant le Mercredi 
5 Janvier 1910…


Traduction de la partie 9 - Discontinuité du livre fragmentaire de Sidis - Leçons sur la continuité sociale 
Leçons sur la continuité sociale. 
9. Discontinuité 
Dans le but d’effectuer un large changement dans la société, il est absolument essentiel de produire une discontinuité , c’est-à-dire une brisure de continuité. La théorie de la continuité sociale montre que, sans cela, les anciennes continuités tendront nécessairement à tirer les choses vers le passé... 


Traduction : L’Animé et l’Inanimé – William James Sidis 
PRÉFACE
Ce travail met en avant, une théorie spéculative par nature sans vérification expérimentale. Elle est basée sur l’idée de la réversibilité de tout dans le temps , i.e. tout type de processus a son image temporelle, un processus correspondant qui est exactement l’inverse par rapport au temps. Cela s’applique à toutes les lois physiques sauf une, nommée, seconde loi de la thermodynamique. Cette loi a été trouvée au dix-neuvième siècle et est source d’une grande difficulté...


Traduction de l’Animé et l’Inanimé de William James Sidis
Chapitre I : L’univers inverse
Parmi les lois physiques, il existe une caractéristique générale à savoir la réversibilité du temps , c’est-à-dire, l’univers entier devrait conserver la trace des différentes positions par lesquelles sont passées les corps durant un intervalle de temps donné, mais dans l’ordre inverse par rapport aux positions qui apparaissent actuellement, alors l’univers dans ce cas imaginaire, devrait encore obéir aux mêmes lois... 


Traduction d'un extrait d'une lettre de Sidis (12 oct. 1943)
Page 2
Je suis en train d’écrire quelque chose que j’intitule Le chemin de la paix, sur l’ancien courrier et sur les nombreuses ramifications de ses conséquences dans la vie moderne. Il semble se développer rapidement et devenir un livre épais…


Traduction de la lettre de Sidis (9 décembre 1943)
(Jeudi) 9 décembre 1943
Ci-joint, tu trouveras mon premier stencil complet de ma colonne. Ce nombre est juste introductoire, mais il devrait donner une idée de ce qui va suivre. Il donne aussi une indication de la variété de choses que devra traiter un organe officiel AWOA...


Traduction de l’unique fragment du Chemin de la paix de Sidis
page 3
[…]
L’effet que l’ancien système du Chemin de la Paix a eu sur les institutions de ce pays et sur la façon de penser, ainsi que l’effet plus limité dans d’autres pays est significatif et certaines personnes se réjouissaient en traçant ce qu’il est devenu sur les routes actuelles...


Traduction d’une lettre de Sidis (25 Mars 1944)
15 Rue Shailer
Brookline 46 , Mass.
(Sam.) 25 Mars 1944
Cher Ami,
Je t’envoie la plus récente, et dernière, issue du Libertaire. Tu verras à partir de celle-ci que la nature du projet VUSP est en train de changer, et qu’elle est expurgée de toute controverse politique...


Traduction du chapitre XIX de l’Animé et l’Inanimé de W. J. Sdis
Chapitre XIX
CONCLUSION
La théorie de la réversibilité est présente ici, comme je l’ai dit précédemment, comme une possibilité à considérer…


Sur la nature de la domination
« Les Dieux, comme les hommes, sont mus par une loi de nature (pour les premiers, c’est une opinion, pour les seconds, une certitude), qui pousse les plus forts à dominer. Nous n’avons pas établi cette loi ni ne l’avons appliquée les premiers...

Περί της φύσεως της κυριαρχίας
Μελετώντας προσεκτικά αυτό το απόσπασμα από τον Θουκυδίδη, φαίνεται εκ πρώτης να παρατηρούμε εκεί ένα φαινόμενο αναπόφευκτο. Ως εάν επρόκειτο για ένα σημείο αδυναμίας εκ μέρους μας. Υπάρχει μέσα σε τούτη την ακολουθία, ο αμείλικτος χαρακτήρας μιας επιλογής που δεν έχει γίνει...

Sur le caractère imaginaire du temps
La fusion einsteinienne du temps et de l’espace dans la notion d’espace-temps, nous donne un moyen de percevoir l’entité de l’imaginaire. En effet, dans le cadre du formalisme de Minkowski, l’espace-temps est un espace à 4 dimensions...

Περί του φανταστικού χαρακτήρα του χρόνου
Η κατά Einstein σύντηξη του χρόνου και του χώρου με την έννοια του χωρο-χρόνου, μας δίνει ένα μέσο ν’ αντιληφθούμε την οντότητα των μιγαδικών. Πράγματι, στο πλαίσιο του φορμαλισμού του Minkowski, ο χωρο-χρόνος είναι ένας χώρος τεσσάρων διαστάσεων...

William James Sidis. (Fusain sur papier blanc naturel, grain fin 32x41)


Ο Ελληνισμός ως μαλάκιον Γενικής θεωρίας Σχετικότητας
Είναι σίγουρα μια ανορθόδοξη προσέγγιση να εξετάζουμε τον Ελληνισμό ως μαλάκιον της Γενικής θεωρίας της Σχετικότητας του Einstein και σίγουρα δεν είναι το μόνο μοντέλο, αφού θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα όπως η έννοια του τριπλού σημείου επαφής των δυναμικών συστημάτων μέσω...

Hellenism as a mollusc of the General Relativity Theory
It's definitely an unorthodox approach to examine Hellenism as a mollusc of Einsteins General theory of relativity and certainly it's not the only model, since we could use others such as the notion of the triple point of contact of dynamic systems, through the notion of balkanization or of the strange attractor of the...

Αν θέλεις να ζήσεις. (ποίημα).


If you want to live. (poem).


Όταν διαβάζεις. (ποίημα).


James Sidis. (Dessin au feutre).Opus
top


free counters


Opus