end

Innovation

Articles & Analyses

N. Lygeros

Articles      Talks       Interviews

ArticlesL'objectif : un concept méta-stratégique
Un objectif est un but fixé pour une personne, une entreprise, une organisation dans l'espoir de l'atteindre. Il représente un état voulu du futur et devient pour l'entité qui l'a choisi, une raison d'agir. Le choix d'un but constitue un préalable essentiel à toute décision stratégique...

Γεωστρατηγικές πρωτοβουλίες και καινοτομίες


Νέες καινοτομίες


Λογικό, ορθολογικό και φυσιολογικό
Σε κοινωνικό πλαίσιο αναφερόμαστε συχνά στην έννοια της κοινής λογικής, για να εκφράσουμε την άποψη της πλειοψηφίας. Επί του πρακτέου, όμως, η κοινή λογική δεν έχει καμιά σχέση με τη λογική. Στην πραγματικότητα για να καταλάβουμε πόσο επικίνδυνη είναι η κοινή λογική αρκεί να θυμηθούμε την πρόταση του Ionesco...

Αναγκαία καινοτομία


Η Ελλάδα της καινοτομίας


Η απαραίτητη καινοτομία για την Ελλάδα
Από την ύπαρξή μας ως Ελληνισμός, δεν ήμασταν ποτέ της ποσότητας. Δεν είναι ο φυσικός μας χώρος κι όσοι προσπαθούν να προωθήσουν την ιδέα της ποσότητας απλώς δεν σκέφτονται τις διαστάσεις που έχει μία χώρα σαν την Αμερική, την Κίνα ή την Ρωσία. Γι’ αυτό ο Ελληνισμός ήταν πάντα στον τομέα της ποιότητας, όπου η νοημοσύνη είναι απαραίτητη για να λύσει τεχνικά προβλήματα μ’ έναν πρωτοποριακό τρόπο...

Όταν ζεις την καινοτομία


Η χρονιά της καινοτομίας


Νοημοσύνη και Καινοτομία
Πολλοί μπερδεύουν ασύστολα την έννοια της νοημοσύνης με αυτή της διαίσθησης. Και βέβαια είναι οι ίδιοι που ταυτίζουν την πατέντα με την καινοτομία. Μάλιστα σε ποιο τεχνικό επίπεδο υπάρχει και η ανάμειξη της ανακάλυψης με την απλή δημοσίευση.

Η καινοτομία του Αρχιμήδη
Όποιος θεωρεί ότι ο Αρχιμήδης ήταν απλώς ένας μαθηματικός δεν γνωρίζει μαθηματικά και δεν ξέρει για παραγωγή έργου. Το πνεύμα του Αρχιμήδη που ανακαλύπτουμε όταν μελετάμε τα άπαντά του, δεν έχει καμιά σχέση με μία απλή και διαδικαστική μαθηματική σκέψη. Δεν αναζητά μόνο την επίλυση ενός προβλήματος...

Γεωμετρική καινοτομία
Στον τομέα της κατάλυσης ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προέρχεται από τη φθορά των στοιχείων που ενσωματώνουμε στους μεγάλους βιομηχανικούς αντιδραστήρες. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο μεγάλες τάσεις. Η μία χρησιμοποιεί ένα μονολιθικό στοιχείο που είναι εξ’ολοκλήρου καταλύτης. Ενώ η άλλη βάζει στοιχεία ουδέτερα που έχουν μόνο μια επικάλυψη που δρα καταλυτικά...

Η καινοτομία των υπερδομών
Οι υπερδομές από τότε που ο Marty επινόησε τις υπερομάδες το 1934, και ο Vougiouklis τη γενίκευσή τους στη δεκαετία του ΄90 έχουν εξελιχθεί κι έχουν αποδείξει ότι αποτελούν ένα δυναμικό κλάδο των μαθηματικών. Επιπλέον με τη στρατηγική δράση του Corsini αλλά και τις πολλαπλές εφαρμογές του Santilli έχουμε πλέον μια πιστοποίηση της αξίας τους σε πολλούς τομείς των επιστημών...

Αποτελεσματικό παράδειγμα καινοτομίας
Όσοι πιστεύουν ότι η πατρίδα μας είναι πολύ μικρή για να μπορέσει να είναι ένας χώρος όπου μπορεί ν’ αναπτυχθεί η καινοτομία, ας εξετάσουν και ξένα παραδείγματα καινοτομίας. Έτσι η μελέτη όχι μόνο του νορβηγικού μοντέλου αλλά των περιπτώσεων της Ολλανδίας και της Ελβετίας αποδεικνύουν ότι το μέγεθος μιας χώρας δεν αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την αξιοποίηση της καινοτομίας...

Ελληνική ποιότητα και καινοτομία
Όταν έχεις μια χώρα σαν την πατρίδα μας κι αναρωτιέσαι τι μπορείς να κάνεις, είναι απλώς θέμα νοημοσύνης ή μάλλον έλλειψης. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τον ήλιο και τη θάλασσα που είναι τεράστιες μορφές ενέργειας. Τώρα ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και μέσω της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ορθολογικά και στρατηγικά...

Η καινοτομία του El Greco
Η καινοτομία του El Greco είναι τόσο σημαντική που αποτελεί παράδειγμα αναγνωρισιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στον τομέα της ζωγραφικής η Ολλανδία έχει το ανάλογο με τους Van Gogh και Rembrandt. Και για τους δυο υπάρχουν μπογιές ζωγραφικής με το όνομά τους. Και οι δυο εταιρείες βέβαια είναι ολλανδικές...

L'innovation du Greco
L'innovation du Greco est si importante qu’elle constitue un exemple de reconnaissance sur le plan mondial. Dans le domaine de la peinture la Hollande a l'analogue avec van Gogh et Rembrandt. Et pour les deux, il existe des couleurs de peintures à leurs noms...

Η καινοτομία του Μουσείου Καραθεοδωρή
Η καινοτομία του Μουσείου Καραθεοδωρή οφείλεται στον Σάκη Λιπορδέζη και στην αγανάκτησή του όταν έμαθε για το έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή ενώ κανείς δεν του είχε πει απολύτως τίποτα για αυτό σε όλες του τις σπουδές στο μαθηματικό. Έτσι αποφάσισε να υπάρξει στη Θράκη το μουσείο Καραθεοδωρή...

Η καινοτομία του παρελθόντος
Μπορεί η έκφραση «Η καινοτομία του παρελθόντος» να φαίνεται παράλογη εκ πρώτης άποψης αλλά αν την συνδυάσουμε με την πτητική μηχανή του Leonardo da Vinci μπορούμε να αντιληφθούμε ότι όχι μόνο έχει νόημα αλλά μάλιστα αναδεικνύει ένα συγκεκριμένο νοητικό σχήμα και αυτό είναι της ξεχασμένης εφεύρεσης...

L'innovation du passé
Il se peut que l'expression " L'innovation du passé " semble absurde à première vue, mais si nous l’associons à la machine volante de Leonardo da Vinci nous pouvons prendre conscience que non seulement elle a un sens mais révèle même un schéma mental concret et c'est celui d’une invention oubliée. En d'autres termes, l'innovation peut exister, mais n’être pas comprise des gens qui...

Το πνεύμα της καινοτομίας
Το πνεύμα της καινοτομίας δεν είναι απλώς μια ατομική διάθεση. Η καινοτομία εξετάζεται πάντα σε συλλογικό πλαίσιο διότι είναι πάντα σχετική με τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη. Βέβαια αυτό δεν την εγκλωβίζει και μπορεί να είναι ριζικά διαφορετική σε σχέση με τις γνώσεις της εποχής...

L'esprit d'innovation
L'esprit d'innovation n'est pas simplement un état d'esprit individuel. L'innovation est toujours examinée dans un cadre collectif, car elle est toujours relative aux données déjà existantes. Bien sûr, cela ne la limite pas et elle peut être radicalement différente des connaissances de l’époque. Elle peut également être une manière différente de regarder les faits connus...

ΑΟΖ, Ζεόλιθος και Καινοτομία
Τώρα συνειδητοποιούμε ότι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, ο Ζεόλιθος και η Καινοτομία μπορούν ν’ αποτελέσουν βασικά στοιχεία για να θεμελιώσουμε την Υψηλή μας Στρατηγική σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Όταν έχεις υδρογονάνθρακες και υδρίτες μεθανίου στη θάλασσά σου, όταν έχεις ορυκτό πλούτο στη γη σου, όταν έχεις νοημοσύνη στην έρευνά σου κι όταν ξέρεις ότι ο χρόνος είναι μαζί σου, δεν επιτρέπεται να σε πληγώνει η μιζέρια της καθημερινότητας...

Το ζεόλαδο ως ελληνική καινοτομία
Αν κάποιος υπολογίσει πόσα ελαιόλαδα υπάρχουν στον κόσμο και πόσους τόνους αντιπροσωπεύουν, αν σκεφτεί επίσης πόσοι ζεόλιθοι υπάρχουν φυσικοί και συνθετικοί, τότε θα μπορέσει να κατανοήσει την επινόηση του ζεόλαδου και να συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί ελληνική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο...

Η γεωπονική καινοτομία του Α. Φασούλα
Ακόμα και οι ειδικοί γνωρίζουν πια τη γραμμική φύτευση και βέβαια την πιο παραδοσιακή δηλαδή την τετραγωνική. Και οι δύο βασίζονται στην απλότητα της εφαρμογής τους στη γεωργία. Αν όμως εξετάσουμε μερικές παραμέτρους...

Η ανάκαμψη ως καινοτομία
Σε έναν κόσμο όπου όλοι μιλούν για την ανάπτυξη, δίχως να δείχνουν την παραμικρή υλοποίηση, η ανάκαμψη παρουσιάζεται ως μία καινοτομία. Και είναι όντως αυτό για την πατρίδα μας, αφού είναι ελάχιστοι αυτοί που πιστεύουν...

Η καινοτομία της διδασκαλίας. (ποίημα).


Καινοτομία και αλλαγή φάσης
Η Καινοτομία στην Ελλάδα πρέπει να περάσει σε πρακτικό επίπεδο για να δημιουργήσει μία αλλαγή φάσης. Δεν μπορεί πια η πατρίδα μας να περιμένει από κάθε ερευνητή ή επιχειρηματία που θέλει να προχωρήσει και να προοδεύσει, να τα κάνουν όλα μα όλα μόνοι τους χωρίς καμιά βοήθεια από οποιονδήποτε θεσμό...

Στρατηγική ανάλυση της καινοτομίας
Η καινοτομία σε σχέση με την πατέντα, έχει τεράστια διαφορά σε οντολογικό επίπεδο, αφού δεν μπορεί να υπάρχει από μόνη της. Η καινοτομία δεν είναι στόχος σαν την πατέντα αλλά ολόκληρη διαδικασία που σχετίζεται με την...

Mastercass Καινοτομίας
Το Masterclass Καινοτομίας δεν είναι δομημένο σαν ένα παραδοσιακό μάθημα με μια αναμενόμενη εκμάθηση. Ο κεντρικός πυρήνας παραμένει το έργο της ομάδας μέσω του καταλυτικού ρόλου του Δασκάλου. Με άλλα λόγια υπάρχει ένα...

Η παράδοση της καινοτομίας


Στο μονοπάτι της καινοτομίας. (ποίημα).


Αρχική καινοτομία. (ποίημα)


Initial innovation. (poem).


Ανάπτυξη και Καινοτομία
Η ανάπτυξη δεν θα έρθει μόνη της κι αν δεν βάλουμε τα δυνατά μας με τις ίδιες τις δυνάμεις μας, πάλι θα είμαστε εξαρτημένοι αν δεν είμαστε εγκλωβισμένοι. Μόνο που δεν επαρκεί να ειπωθεί η ανάγκη της ανάπτυξης για να υλοποιηθεί...

Ελλάδα, Σκάκι και Καιντομία
Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας να εντάξει το σκάκι στην υποχρεωτική εκπαίδευση στο επίπεδο του Δημοτικού, αποτελεί μια καινοτομία για την πατρίδα μας. Ακολουθεί βέβαια το δρόμο που άνοιξε...

Ελλάδα, Σκάκι και Καινοτομία
Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας να εντάξει το σκάκι στην υποχρεωτική εκπαίδευση στο επίπεδο του Δημοτικού, αποτελεί μια καινοτομία για την πατρίδα μας. Ακολουθεί βέβαια το δρόμο που άνοιξε η Αρμενία, αλλά για τα δικά μας δεδομένα, όπου κυριαρχεί συνήθως το πνεύμα της τύχης μέσω της τράπουλας και του τάβλι...

Δεν ζωγραφίζουμε μια αγιογραφία, την γράφουμε
Τι πιο παραδοσιακό από μια εκκλησία; Sagrada Familia, Gaudi. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε αν η Sagrada Familia είναι παραδοσιακή καινοτομία ή καινοτόμα παράδοση. Στον τομέα της αγιογραφίας πολύ συχνά αυτοί που δεν ζωγραφίζουν - γιατί βέβαια ξέρετε πολλοί ζωγραφίζουν, αλλά υπάρχουν μερικοί ζωγράφοι - αυτοί που δεν ζωγραφίζουν καθόλου...

Η καινοτομία για την καινοτομία δεν είναι καινοτομία


Άθλος και Καινοτομία του Ελληνισμού
Είναι ανοιχτό λίγο το πλαίσιο, αν θέλετε, της διάλεξης. Απλώς βασίζεται σε μερικές ιδέες, οι οποίες μπορεί αρχικά να σας ξαφνιάσουν, το λέω και για τον φίλο μου, αλλά μετά στο τέλος, πολύ μετά στο τέλος, όπως θα έλεγε ο Κώστας, θα είμαστε μαζί...

Καινοτομία και Ανάπτυξη
Εδώ ακούσαμε πολύ για την αγροτική οικονομία. Και έχει ενδιαφέρον ότι, ξέρετε, από την οικονομία, για να περάσουμε στην καινοτομία είναι τεράστιο το βήμα. Άρα αυτό γίνεται και μέσω νοημοσύνης. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: ιδέες υπάρχουν...

Καινοτομία της παράδοσης


Αιολικοί Ανεμόμυλοι
Αν κάποιος τολμούσε να ονομάσει τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, αιολικούς πολλοί θα θεωρούσαν ότι είναι γελοίο. Το ίδιο ισχύει και για ένα αιολικό ιστιοφόρο. Το πιο αστείο της υπόθεσης είναι ότι και τα δυο ...

Με την καινοτομία


Η Καινοτομία μπορεί. (ποίημα).


Νοητική Καινοτομία. (ποίημα).


Στον τομέα της καινοτομίας. (ποίημα).


Στην καινοτομία είναι δύσκολο. (ποίημα).


Πλατφόρμα καινοτομίας. (ποίημα).


Η πρώτη καινοτομία. (ποίημα).


Με την καινοτομία. (ποίημα).


Καινοτόμα σχήματα. (ποίημα).


Το ζεόλαδο ως παράδειγμα καινοτομίας
Υπάρχουν παντού στην Ελλάδα και στην Κύπρο ειδικοί του ελαιόλαδου που έχουν φάει του κόσμου τα λεφτά κάνοντας σεμινάρια ποιότητας και δεν έχουν καταφέρει απολύτως τίποτα, αφού οι Έλληνες παραγωγοί συνεχίζουν να πωλούν το πολύτιμο ελαιόλαδό τους που είναι βέβαια έξτρα παρθένο σε βαθμίδα...

Εθνικά Χρονικά
Δεν είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε καρέκλες σε μερικούς που δεν έχουν ιδέα τι είναι τα εθνικά θέματα, διότι συνεχώς ασχολούνται με τοπικά και τοπικιστικά θέματα. Οι βουλευτές δεν είναι βοηθοί δημοτικών συμβουλίων...

Δημιουργοί Μέλλοντος
Έχουμε βαρεθεί τους πολιτικούς που συνεχώς μας εξηγούν ότι δεν γίνονται πολλά πράγματα λόγω της σκληρότητας της πραγματικότητας, διότι δεν ήταν ανάγκη να είναι υποψήφιοι. Ένας πολιτικός αξιολογείται μόνο με το έργο ...

Από την εφεύρεση στην καινοτομία. (ποίημα).


Η επιτυχία μιας καινοτομίας. (ποίημα).


Η καινοτομία στην εκπαίδευση
Η καινοτομία στην εκπαίδευση προέρχεται από την εισαγωγή της παιδείας. Πιο συγκεκριμένα η παιδεία που λειτουργεί σε ελεύθερο πλαίσιο μετά από τη διπλή επιλογή του Δασκάλου και του μαθητή, μπορεί να επηρεάσει τόσο...

Innovation in education
Innovation in education derives from the introduction of paideia. More specifically, the paideia, which is functioning in a free context, following a double selection of the Master and the disciple, can affect the compulsory education, both fundamentally and radically, which makes it an innovation. Because, in actual fact, it uses the brain as a cutting-edge technology and does not restrict it ...

Η καινοτομία της καστρικής σκακιέρας
Αν και η καστρική σκακιέρα έχει ήδη μερικούς αιώνες ύπαρξης, η καινοτομία της συνεχίζει να συναρπάζει όσους έχουν στρατηγική και σκακιστική σκέψη. Ενώ το σκάκι ανήκει στα παίγνια μηδενικού αθροίσματος και δεν προσφέρει πλαίσιο συνεργασίας...

Innovational Paedia
We all insist that we are pro Paedia, but we all send our children towards education, from which, in actual fact, we do not expect anything at all. We all want to change things, but by themselves, without our involvement at any point.
But that is not how the homeland of Hellenism is evolving...


Παιδεία Καινοτομίας
Όλοι μας λέμε ότι είμαστε της Παιδείας αλλά όλοι στέλνουμε τα παιδιά μας στην εκπαίδευση από την οποία, επί της ουσίας, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Όλοι θέλουμε ν’ αλλάξουν τα πράγματα αλλά από μόνα τους χωρίς την εμπλοκή μας σε κανένα σημείο. Δεν είναι όμως με αυτόν τον τρόπο που εξελίσσεται η ...

Η καινοτομική πράξη του ζεόλιθου
Όταν μερικοί από εμάς αναρωτιούνται αν μπορούν ν’ αλλάξουν την πραγματικότητα μέσω της καινοτομίας, τώρα έχουν χειροπιαστό παράδειγμα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και την εταιρεία του ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. Διότι οι δυο τους όχι μόνο εμπιστεύτηκαν ένα όραμα για την Ελλάδα του μέλλοντος, αλλά ταυτόχρονα πήραν και ...

Η στρατηγική της ενέργειας
Η ανακάλυψη φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ελλάδα δεν θα είναι επαρκής για το μέλλον αν δεν υπάρξει στρατηγική της ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Δεν πρόκειται να μπούμε σε μια εποχή που να αφορά μόνο στις γεωτρήσεις, θα πρέπει αυτές να εντάσσονται μέσα σ’ ένα πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης και ...

Ενάντια στη μετριότητα
Όταν δεν μπορείς να προτείνεις κάτι το εποικοδομητικό και κρύβεσαι πίσω από την μετριότητα, δεν αλλάζεις την κατάσταση, όσο και να το λες. Δεν επαρκούν οι δηλώσεις ούτε οι φιγούρες. Γι’ αυτό το λόγο, η πατρίδα μας χρειάζεται την ελληνική ΑΟΖ, τον ελληνικό ζεόλιθο, την ελληνική καινοτομία πέρα από τον τουρισμό...

Against mediocrity
When you can not suggest something constructive and you hide behind mediocrity, you don't change the situation, as much as you may insist you do. No statements nor showing offs are sufficient. For this reason, our country needs the Greek EEZ, the Greek zeolite and the Greek innovation, beyond tourism...

Η ελληνική καινοτομία
Η ελληνική καινοτομία δεν είναι μόνο θεωρητική. Είναι και αυτή που σε πρακτικό επίπεδο, επιτρέπει στον Ελληνισμό να ξεφύγει από τις παγίδες του κομματισμού. Ξέρουμε στην στρατηγική ότι όταν υπάρχουν τρεις επιλογές, το πιο αποτελεσματικό είναι να επιλέξουμε την τέταρτη...

Η δύναμη της καινοτομίας
Η δύναμη της καινοτομίας είναι αισθητή στην Ελλάδα και ξέρουμε πόσο σημαντική θα είναι και στο μέλλον, αφού ανήκει με την ΑΟΖ και τον ζεόλιθο στους τρεις βασικούς πυλώνες της Ελλάδας του μέλλοντος. Επιπλέον τα άλλα δύο ..

Η δυναμική της ελληνικής καινοτομίας
Στην Ελλάδα, είναι οι Έλληνες που βοηθούν την πατρίδα κι όχι το κράτος. Γι’ αυτό αν περιμένεις τα πάντα από αυτό, να ξέρεις ότι ποτέ δεν θα περάσεις σε φάση ετοιμότητας. Έτσι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να αντιληφθούμε τη δυναμική...

Απρόσμενες καινοτομίες
Όταν φτάνουμε στο επίπεδο να ζητούν ξένοι αυτό που ζητούμε, όπως είναι η αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ), τι πρέπει να πούμε επί της ουσίας; Ο καθένας μας το ζει και θέλει να δει τα πράγματα διαφορετικά, θεωρώντας βέβαια ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Διότι, πολύ απλά, αυτοί που δεν ...

Ερευνητικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων στην Κύπρο
Δεν φτάνει που η Κύπρος έχει θεσπίσει την ΑΟΖ της, έχει κάνει τρεις οριοθετήσεις με την Αίγυπτο, τον Λίβανο, το Ισραήλ, έχει υπογράψει συμβόλαια με την τριπλή κοινοπραξία Nobel-Avner-Delek, με τη διπλή κοινοπραξία ENI-Kogas, με την εταιρεία Total, έχει σπουδές υδρογονανθράκων στα έξι πανεπιστήμιά της, αλλά τώρα ετοιμάζει και Ερευνητικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων...

Η συμβολή της αξιοποίησης των υδριτών μεθανίου
Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η Ελληνική ΑΟΖ εμπεριέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα υδριτών μεθανίου στην Ευρώπη και βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι ενώ οι εκτιμήσεις μας έχουν στηριχθεί στα αποτελέσματα των καταγραφών που έκαναν τα ευρωπαϊκά ινστιτούτα: Γεωφυσικής της Τεργέστης, GEOAZUR της Γαλλίας...

Παγκόσμια πρωτιά του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου
Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος παραμένει πρώτος στην παγκόσμια κατάταξη με μια συνολική αξία που ξεπερνά τα εκατό δισεκατομμύρια δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι ξεπερνά την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Γερμανία, τη Σιγκαπούρη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η αξία του παγκόσμιου στόλου μειώθηκε...

Διάταξη μάχης
Σε διάταξη μάχης πρέπει να είναι ο Ελληνισμός, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα και σε πολλαπλά επίπεδα. Κι όσοι ασχολούνται με τον κομματισμό, τον δογματισμό και τον φανατισμό δεν πρόκειται να βοηθήσουν σε τίποτα για τον απλούστατο λόγο...

Η Βασιλική Θεοδωρακίδου
Η Βασιλική Θεοδωρακίδου δεν είναι μόνο ένα πλάσμα του παρελθόντος που ζει ανάμεσά μας στο παρόν, αλλά είναι ταυτόχρονα και κομμάτι του μέλλοντός μας, διότι κατάφερε με το έργο που δημιουργεί το ον να συνεχίσει αυτό που δεν σταμάτησε...

Τελείωσαν τα ψέματα περί εξόδου της Ελλάδας
Επιτέλους τελείωσαν τα ψέματα περί εξόδου της Ελλάδας, γιατί θα το ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχή του όλου θέματος γράφαμε συνεχώς ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους διαδικασία σε θεσμικό πλαίσιο όσο και να το φαντασιώνονταν μερικοί...

The lies regarding Grexit are over
The lies regarding "the wanted by the European Union Grexit" are finally over. From the beginning that the issue arose, we constantly wrote that there was no such process at the institutional context, as much as some fantasized it...

Νέο ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην Ελλάδα, η έρευνα συνεχίζεται διότι πιστεύουμε ότι η καινοτομία είναι απαραίτητη για την εξέλιξη της συνέχειας. Και από την πλευρά μας δίνεται έμφαση σε αυτή όσον αφορά στις εφαρμογές για το μέλλον της Ελλάδας, την ΑΟΖ, τον ζεόλιθο και ...

A new Greek patent
As much as it may seem odd, taking into account the new conditions that exist in Greece at present, the research continues, because we believe that innovation is essential for the development of continuity. And from our perspective their's emphasis given to applications regarding the future of Greece, the EEZ...

Πόσο καινοτόμο. (ποίημα).


Η καινοτομία της ιδέας. (ποίημα).


Η καινοτομία. (ποίημα).


Νέα καινοτομία της Κύπρου: ο τρίτος γύρος αδειοδότησης
Η υπουργική απόφαση βγήκε επίσημα κι αποτελεί νέα καινοτομία για την Κύπρο που προχωρά με ταχύτητες θεαματικές στο θέμα της ΑΟΖ, ειδικά αν την συγκρίνουμε με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Ο τρίτος γύρος αδειοδότησης είναι μία αλλαγή φάσης για την Κύπρο και αυτό γίνεται την ώρα που ...

Καινοτόμο φινάλε


Ο Ελληνισμός ως καινοτομία του Χρόνου
Όταν εξετάζουμε την ιστορία της Ανθρωπότητας στην περιοχή της Μεσογείου, βλέπουμε μία αλλαγή φάσης με την ύπαρξη του αιγυπτιακού πολιτισμού όμως για να βρούμε αλλαγή κύκλου ο Ελληνισμός είναι απαραίτητος. Η διαφορά που κάνει τη διαφορά είναι ότι η Αίγυπτος παρόλο που ήταν μία συνέχεια μέσω ...

Καινοτομία και Πολιτισμός
Αν σέβεσαι τον πολιτισμό σε αναγκάζει να καινοτομήσεις, διότι η ίδια του η ύπαρξη προκαλεί απαιτήσεις. Στη Γαλλία, λόγω της ιστορίας της πόλης La Rochelle με τους περίφημους πύργους στο λιμάνι της, οι κάτοικοι έχουν...

Άχυρο, σανός και καινοτομία
Μπορεί κάποιος που δεν είναι ειδικός να θεωρεί ότι το άχυρο κι ο σανός είναι απλώς ξερά χόρτα. Αν όμως κάποιος γνωρίζει τη διαφορά που προκαλεί στην ποιότητα ο ζεόλιθος τότε ακόμα και μ’ αυτά τα προϊόντα αποκτούν...

Άχυρο, σανός και καινοτομία
Μπορεί κάποιος που δεν είναι ειδικός να θεωρεί ότι το άχυρο κι ο σανός είναι απλώς ξερά χόρτα. Αν όμως κάποιος γνωρίζει τη διαφορά που προκαλεί στην ποιότητα ο ζεόλιθος τότε ακόμα και αυτά τα προϊόντα αποκτούν μια εξαιρετική αξία...

Η τέχνη της καινοτομίας


Η καινοτομία του Tesla. (ποίημα).


Με την καινοτομία. (ποίημα).


Σχολή Καινοτομίας
Οι τεχνικές σχολές κουβαλούν μέσα τους κοινωνικά προβλήματα και δυσκολεύονται να εκφραστούν ελεύθερα, διότι συχνά πρέπει να υποστούν το βλέμμα της απαξίωσης. Εσωτερικά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά...

Innovation. (poem).


Καινοτομία. (ποίημα).


Όταν περνάς. (ποίημα).
Conférences/Talks


· Η καινοτομία του Wiener. L'innovation de Wiener.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 14/03/2006.
· Στρατηγικό πλαίσιο και καινοτομία. Cadre stratégique et innovation.
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. Ecole Polytechnique de Xanthe, Grèce 11/05/2006.
· Καινοτομία και ευρηματικότητα. Ξενοδοχείο "Πανόραμα", Μονεμβασία, 31/03/2012. - Photo.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η καινοτομία του Ζεόλιθου στη γεωργία". Τοπικό Δημαρχείο Δημοτικού Διαμερίσματος Πέλλας. Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ο Ζεόλιθος στην γεωργία της καινοτομίας". Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δημαρχείου. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, ώρα: 18.30. -Αφίσα. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από τη γεωργία στην καινοτομία του ζεόλιθου". Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Σιταγρών Δράμας. Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014, ώρα: 18. 30. - Αφίσα -Video
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Κεράσια, ζεόλιθος και καινοτομία". Πολιτιστικό Κέντρο Κολινδρού, 24/02/2014 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ζεόλιθος και Αγροτική Καινοτομία". Αίθουσα του Θρακικού Ωδείου, πλατεία Αρχ. Χρυσάνθου. Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014, ώρα 20:00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο Ζεόλιθος ως καινοτομία της ανάπτυξης". Ξενοδοχείο Βιέννη, Ορεστιάδα 11/03/2014 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανάπτυξη και Καινοτομία στη Θράκη". Ξενοδοχείο "ΒΙΕΝΝΗ", Ορεστιάδα. Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ζεόλιθος και Καινοτομία". Φουαγιέ του Μεγάλου Αμφιθεάτρου του ΤΕΙ ΑΜΘ. Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική καινοτομία ο Ζεόλιθος". Αίθουσα εκδηλώσεων στο παλαιό Δημαρχείο, Ιοκάστης 17, Σχηματάρι Βοιωτίας. Τρίτη 8 Απριλίου 2014 και ώρα 19.00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Άθλος και Καινοτομία του Ελληνισμού". Γυμναστήριο Παγκρατίου Αθλήματος «ΑΣΠΑ Η ΑΡΤΕΜΙΔΑ», Υπαπαντής 7, Αρτέμιδα. Τρίτη 27 Μαΐου 2014, ώρα 19:00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού στο 6ο Πολυσυνέδριο "Καινοτομία και Ανάπτυξη". Ξενοδοχείο Elisso Xenia της Ξάνθης. Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014, ώρα: 10.00 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Ανάπτυξη, Καινοτομία, Ζεόλιθος». Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Πρώην Νομαρχεία, Κομοτηνή. Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014, ώρα 20:00. - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ζεόλιθος, Καινοτομία". Πολύκεντρο Μοιρών. Σάββατο 30 Αυγούστου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νοημοσύνη και Καινοτομία". Κεντρική αίθουσα XENIA VOLOU. Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, ώρα 18:30 - Πρόσκληση
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ζεόλιθος, Καινοτομία". Συνεδριακό κέντρο Θήβας, Αίθουσα «Αλέξανδρος Κοφίνης». Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, ώρα: 18.30 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από την εφεύρεση στην καινοτομία". Αίθουσα Γ4 , ΤΕΙ Κρήτης - παράρτημα Ηρακλείου, Κρήτη. Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 12:00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος: η καλλιέργεια της καινοτομίας". Λεβίδι-Φιλοτεχνικός Όμιλος. Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015, ώρα: 18.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δημιουργικότητα μικρών ανθρώπων και καινοτομία μεγάλων ανθρώπων". Δημοτικό Θέατρο Διδυμοτείχου. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ώρα 13:00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η καινοτομία του El Greco". Κέντρο Νεότητας ενορίας Αγίου Τίτου, Επιμενίδου 3, Ηράκλειο. Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, ώρα: 20.30 - Αφίσα
· 6ο Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Ψαρά, 29 Αυγούστου - 01 Σεπτεμβρίου 2016 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Καινοτομία και Εθελοντισμός". Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς. Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Έξυπνη Παιδεία της Καινοτομίας". Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης. Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, ώρα: 18:30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Καινοτόμες εφαρμογές του ζεόλιθου". Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού, Κύπρος. Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, ώρα: 12.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Η καινοτομία του Νίκολα Τέσλα". Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Ηλιούπολης. Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, ώρα: 19.00 - 21.00 - Πρόγραμμα
Interviews


⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο TV100 07/01/2014 -Video
⋅ Νίκος Λυγερός: "ΑΟΖ, ζεόλιθος και καινοτομία για ανάπτυξη" Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -InterviewOpus
top


free counters