Articles & Analyses en Economie - N. Lygeros
end

Economie

Articles & Analyses

N. Lygeros
Η οικονομία ως δυναμική της ηθικής


Θεωρία Παιγνίων και μη συμβατικό στρατηγικό management
Η αρχή της θεωρίας παιγνίων είναι η δημοσίευση της γόνιμης εργασίας των von Neumann και Morgenstern με τίτλο Theory of Games and Economic Behavior όμως τα θεμέλιά της είναι το έργο του Nash. Αρχικά η βάση της θεωρίας ήταν η ιδέα της συνεργασίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι παίκτες έχουν την ικανότητα να κάνουν συμφωνίες ή να δημιουργούν συμμαχίες και η επίλυση του συστήματος ονομάζεται ευσταθές σύνολο. Στο πλαίσιο της μη συνεργασίας οι von Neumann και Morgenstern ασχολήθηκαν μόνο με παίγνια δύο ατόμων μηδενικού αθροίσματος...

Le problème de l'incertitude


Du dilemme au théorème


La réalité économique des négociations européennes


Des équilibres de Nash aux équilibres de Bayes-Nash


Στατιστικές μελέτες και στρατηγικές συμπεριφορές


Αβεβαιότητα δεδομένων και Αξιολόγηση επενδύσεων


Αβεβαιότητα δεδομένων και Αξιολόγηση επενδύσεων
Εξ αρχής, η έννοια της επένδυσης συσχετίζεται άμεσα με την έννοια της αβεβαιότητας μέσω του χρόνου. Η επένδυση είναι μια απόφαση του παρόντος που έχει ένα αποτέλεσμα στο μέλλον. Αυτή η χρονική διαφορά δημιουργεί μια αρχική αβεβαιότητα, η οποία θα ενσωματωθεί αναγκαστικά στην αξιολόγηση...

La lutte des minorités


Παρατηρήσεις και θεώρημα Kuhn - Tucker


Modèles de duopoles


De l'incertitude à la variable aléatoire


Γεωοικονομία και Γεωστρατηγική


Une vision orthogonale de l'économie


La reconnaissance du génocide en tant qu’axiologie


Notes on econometric model design and evaluation


La Constitution européenne et le droit de grève


La théorie des jeux en tant qu'extension de la théorie de la décision


Sur les jeux à information incomplète.


Nash Equilibrium (Dessin)


Constitution européenne et conscience européenne


Nash versus Pareto


Τέλειος ανταγωνισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση
Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βούληση της βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλει ένα δικό της μοντέλο οικονομίας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως τέλειος ανταγωνισμός. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο τέλειος ανταγωνισμός όπως και το μονοπώλιο επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να μην ανησυχεί για τις αντιδράσεις των αντιπάλων της.

La Constitution européenne et la politique sociale


Les phares sans mer


Sur la linéarité des modèles microéconomiques


La direction de la société du point de vue lagrangien


Perturbations singulières


La stratégie contre l'économie


De l'extrême à l'optimal via la diversité


Ανάλυση του φαινομένου μαστιγίου


Cross docking ως ελαχιστοποίηση κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα


Η έννοια της πρόβλεψης στη θεωρία ωφέλειας/χρησιμότητας


Από την αξία στο κόστος


Sur le misérabilisme social


Droits de l'homme et menaces économiques


Le renforcement des recours européens


Nouvelles formes de recours européens


Pressions chinoises et incursions européennes


Du champ chinois à la campagne européenne


Artsakh et transport routier


Προεκλογικές κινήσεις και θεωρία παιγνίων. Mouvements électoraux et théorie des jeux.


Dow Jones et test de Lo-ΜacKinlay (avec P. Gazzano).


Remarques computationnelles sur le mouvement brownien fractionnaire persistant (avec P. Gazzano).


Remarques computationnelles sur le mouvement brownien fractionnaire antipersistant (avec P. Gazzano).


Analyse multifractale I. (avec P. Gazzano).


Analyse multifractale II. (avec P. Gazzano).


Analyse multifractale III (avec P. Gazzano).


Analyse multifractale IV (avec P. Gazzano).


De la société de gestion à la gestion de la société.


La théorie des marchés en tant qu'extension de la théorie des jeux I. (avec P. Gazzano).


Notes sur la conférence de John Nash (16/04/2009) : Ses trois tableaux noirs.


Points d'équilibre dans des jeux à n-personnes de John F. Nash. Jr. : Traduction.


Application de la théorie des jeux dans un cas boursier réel. (avec P. Gazzano).


Sur l'existence de points-selle dans le cas d'un jeu financier réel. (avec P. Gazzano).


Όταν οι αναφορές για το κυπριακό αρχίζουν το 1968
Η ύπαρξη της έννοιας του απεχθούς χρέους είναι η απόδειξη ότι μέσω της δικαιοσύνης, μπορεί η ηθική να εισβάλει στην οικονομία. Το απεχθές χρέος αν και φαινομενικά παράλογο για τους συντηρητικούς κύκλους, είναι μόνο και μόνο παράδοξο...

Στρατηγική και οικονομία
Σπάνια η στρατηγική είναι οικονομική και σπάνια η οικονομία είναι στρατηγική. Αυτή η σπανιότητα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα δύο γνωστικά αντικείμενα δεν έχουν κοινή τομή. Απλώς σπάνια υπάρχουν ειδικοί και στους δύο τομείς.

Οικονομική δραστηριότητα στο σύμπλεγμα Καστελλόριζου
Η ΑΟΖ είναι πιο ανθρώπινη από την υφαλοκρηπίδα. Με την απαίτηση της οικονομικής δραστηριότητας, ενεργοποιεί και την ανθρώπινη. Γι’ αυτό το λόγο, το κατοικημένο νησί έχει εξ ορισμού οικονομική δραστηριότητα. Η ύπαρξη και μόνο των ανθρώπων εξασφαλίζει την ύπαρξη της ΑΟΖ. Ενώ αυτό δεν ισχύει με την υφαλοκρηπίδα.

Στρατηγικές επενδύσεις και ΑΟΖ
Η ΑΟΖ δεν είναι μόνο ένα τυπικό θεσμικό πλαίσιο που απορρέει από το Δίκαιο της Θάλασσας. Η ΑΟΖ έχει μέσα της μια τεράστια δυναμική που είναι ορατή στους ειδικούς, αλλά ακόμα άγνωστη στους άλλους. Η σφαιρικότητα των τομέων που αγγίζει η ΑΟΖ είναι θεαματική και δίχως αυτή είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τις επιπτώσεις.

Οι εκλογές και η οικονομία
Οι εκλογές είναι σίγουρα ένας στόχος για πολλούς, αλλά δεν μπορούν να είναι το τελικό αποτέλεσμα και στην πραγματικότητα ούτε ένα ενδιάμεσο, εκτός αν αποκτήσουμε ανθεκτική κυβέρνηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να πείσουμε με οικονομικά κριτήρια ότι η στήριξη της Ελλάδας είναι απαραίτητη, αλλιώς θα έχουμε αναπόφευκτα μεγάλα προβλήματα και άμεσα και σε βάθος χρόνου.

Η ΑΟΖ ως οικονομικό εργαλείο
Την ώρα που προετοιμαζόμαστε για τη θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ, δηλαδή την υλοποίηση του πρώτου σταδίου, πρέπει ήδη να μελετάμε και το στρατηγικό βάθος. Αυτό μπορεί να γίνει εξετάζοντας εξωτερικές περιπτώσεις. Άλλα κράτη αντιμετωπίζουν την ΑΟΖ ως ένα οικονομικό εργαλείο...

EEZ as economic tool
As we get prepared for proclaiming the Greek EEZ, namely for materializing the first stage, we already have to study its strategic depth as well. This may take place by examining foreign cases. Other states have considered EEZ to be an economic tool...

ΑΟΖ και επενδυτικό ρίσκο
Το επενδυτικό ρίσκο είναι απαραίτητο για τις εταιρείες που ειδικεύονται στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, ενώ τα κράτη δεν το προτιμούν. Αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι ενοχλητική και μάλιστα στην πραγματικότητα συνδυάζεται λόγω της ασυμμετρίας που υπάρχει μεταξύ της τεχνογνωσίας και του οικοπέδου, της γεώτρησης με το κοίτασμα.

Οικονομική κατάσταση και στρατηγική ανάπτυξης
Η οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας μάς αναγκάζει να κάνουμε κινήσεις με ακόμα περισσότερη στρατηγική. Ένας από τους κυρίαρχους τομείς, όπου η στρατηγική επιβάλλεται, είναι η αξιοποίηση της ΑΟΖ...

Στρατηγικές κινήσεις και διαχείριση κρίσης
Δεν αρκεί να υπάρχουν απαιτήσεις από παντού, για να υπάρξει επίλυση ενός προβλήματος, ειδικά όταν αυτό έχει τις διαδράσεις μιας κρίσης. Επιπλέον οι αντιδραστικές κινήσεις δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα εκτός από εκτόνωση βέβαια...

Οικονομικά δεδομένα και στρατηγική της ΑΟΖ
Ακόμα και αν κάνουμε μία πολύ συντηρητική προσέγγιση, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και αξιολογήσεις έγκυρων πετρελαϊκών οίκων, τα αναμενόμενα (με 50% πιθανότητα) αποθέματα Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου του Αιγαίου Πελάγους ανέρχονται σε περίπου 1,5 Δις αντίστοιχα βαρέλια πετρελαίου, του Ιονίου Πελάγους...

Οικονομικά δεδομένα και στρατηγική αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ
Με δεδομένη την οικονομική κρίση στη χώρα μας είχαμε πρόσφατα επισημάνει την ανάγκη άμεσης και μαζικής προσέλκυσης επενδύσεων εντοπισμού και αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ώστε το συντομότερο δυνατόν να μπορέσει να ανακουφισθεί η ελληνική οικονομία με σχετικά έσοδα και θέσεις εργασίας...

Δύο μέτρα και δύο σταθμά
Την ώρα που όλοι ψάχνουν διάφορα οικονομικά μέτρα για να μειώσουν τα έξοδα της χώρας, θα ήταν καλό να αντιληφθούμε ότι πρέπει να υπάρξει μιά ιεράρχηση των πρωτεραιοτήτων. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να προωθούμε θέματα τακτικής και επιχειρησιακού επιπέδου και να έχουμε ελλείψεις στη στρατηγική...

Όταν το φυσικό αέριο ανεβάζει το χρηματιστήριο
Η απόφαση της PGS, σε επίσημο πια πλαίσιο, ήρθε να ενισχύσει τις γνώσεις του Francois Hollande, ο οποίος είχε μία εκτενή συνομιλία με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν αποκλείουμε πια ότι στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκαν στο θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και στη νέα διαδικασία στην οποία εισχωρεί η Ελλάδα, η οποία αλλάζει ήδη το κλίμα της αντιμετώπισής μας.

Οι ειδικές οικονομικές ζώνες καταπατούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο
Αυτήν την περίοδο οικονομικού μαρασμού, οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες παρουσιάζονται από τους υπέρμαχούς τους ως πανάκεια για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μόνο που δεν εξηγούν στον ελληνικό λαό ότι καταπατούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο...

Ο χρυσός της Θράκης είναι η Θράκη
Ο χρυσός της Θράκης δεν είναι ο χρυσός αλλά η Θράκη. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, θα πέσουμε στην παγίδα της αγοράς που προσπαθεί να εξαγοράσει τα πάντα δίχως να δίνει σημασία στο περιβάλλον και στο λαό μας...

The Gold of Thrace is Thrace
The Gold of Thrace is not the gold but Thrace. If we do not realize that, we will fall into the trap of the market, which is trying to buy everything without paying attention to the environment and our people...

L'or de Thrace, c'est la Thrace
L'or de Thrace n'est pas l'or, mais c’est la Thrace. Si nous n’en prenons pas conscience, nous allons tomber dans le piège d'essayer de tout commercialiser sans donner d'importance à l'environnement et à notre peuple...

Στρατηγική επένδυση της ελληνικής ΑΟΖ
Τα οικονομικά προβλήματα δεν λύνονται με οικονομικά μέτρα. Τα μέτρα από μόνα τους, στην καλύτερη περίπτωση, παρέχουν μόνο εξοικονόμηση κι όχι οικονομία. Η οικονομία χρειάζεται ανάπτυξη και αυτή μπορεί να έρθει μόνο και μόνο από την στρατηγική επένδυση. Δίχως αυτή δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή φάσης και κατά συνέπεια δεν μπορεί να πάρει μπρος η μηχανή της Ελλάδας, για ν’ αλλάξουμε επιτέλους πορεία στον τομέα τον οικονομικό.

Το οικονομικό έτος. (ποίημα).


Έσοδα από Αναμενόμενα Κοιτάσματα Υδρογονανθράκων Ελληνικής ΑΟΖ και Ανταγωνισμός για την Προσέλκυση Ερευνητικών Επενδύσεων
Η μοιρασιά από τα μελλοντικά έσοδα των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μεταξύ του ελληνικού κράτους και των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι μία διαπραγμάτευση που πρέπει να κερδηθεί πάση θυσία στη χώρα μας...

Άλλο ΑΟΖ, άλλο…
Είναι απίστευτο κι όμως αληθινό υπάρχουν ακόμα πολιτικοί που μπερδεύουν τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Αυτό όμως δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι προωθούν τις ΕΟΖ που ξέρουμε ότι καταπατούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο...

Πραγματικά οικονομικά της Κύπρου
Αυτήν την περίοδο στην Κύπρο γίνεται πολύς θόρυβος για τα οικονομικά της δεδομένα χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και στο τέλος η τακτική παρουσιάζεται να κυριαρχεί της στρατηγικής, ενώ αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Η οικονομική κατάσταση που διανύουμε τώρα στην Κύπρο δεν οφείλεται καθόλου σε ενεργειακά προβλήματα, όπως προσπαθούν να το παρουσιάσουν μερικοί για να καλύψουν άλλα προβλήματα...

Από την οικονομία στη στρατηγική της ΑΟΖ
Αν η οικονομία είναι γρήγορη είναι γιατί λειτουργεί με την κοινωνία και σχετίζεται με τη λήθη. Αν η στρατηγική είναι αργή είναι γιατί λειτουργεί με την Ανθρωπότητα και σχετίζεται με τη μνήμη. Μέσω της βραδύτητας εξετάζει τον κόσμο για να είναι με τον Χρόνο και όχι με τον καιρό...

Οι λύσεις ανήκουν στη στρατηγική
Οι λύσεις ανήκουν στη στρατηγική, στον τομέα της οικονομίας βρίσκονται απλώς τα προβλήματα. Έτσι όταν προσπαθούμε να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα με οικονομικό τρόπο, είναι άτοπο διότι χρειάζονται μαθηματικά και στρατηγική σκέψη...

Καινοτομία και Ανάπτυξη
Εδώ ακούσαμε πολύ για την αγροτική οικονομία. Και έχει ενδιαφέρον ότι, ξέρετε, από την οικονομία, για να περάσουμε στην καινοτομία είναι τεράστιο το βήμα. Άρα αυτό γίνεται και μέσω νοημοσύνης. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: ιδέες υπάρχουν...

Ελλάδα, Ευρωζώνη και Ανθεκτικότητα
Με την ένταξη της Λιθουανίας στην Ευρωζώνη, αυτή αποτελείται πια από 19 κράτη μέλη, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι περισσότερο από τριακόσια εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Ευρώ ως νόμισμα. Επίσης η ένταξη στην

Η οικονομική αξιοπιστία
Η οικονομική αξιοπιστία είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα για την πατρίδα μας, όχι μόνο σε σχέση με τους ξένους, όπως νομίζουν οι περισσότεροι αλλά και για μας τους ίδιους, αφού είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια ...

The economic credibility
The economic credibility is one of the most important issues for our country, not just in relation to foreigners, as most people think, but also for ourselves, since it is the only way to sustain a beingness.
The problem of course is that again, most believe that financial problems are solved in an economical way. So we economise on diplomacy and we economise on our strategy, and as a ...


Η προσέγγιση της θεωρίας Παιγνίων
Η προσέγγιση της θεωρίας Παιγνίων είναι μαθηματική κι όχι οικονομική. O John Nash μπορεί να πήρε το βραβείο Nobel οικονομίας το 1994 για το έργο του στη θεωρία Παιγνίων, αλλά είναι μαθηματικός. Και ως μαθηματικός μελέτησε τη ...

Η στρατηγική της ενέργειας και η ενέργεια της στρατηγικής
Όταν ακούμε συνεχώς οικονομικά δεδομένα έχουμε την εντύπωση ότι όλος ο κόσμος γυρνά γύρω από αυτά κι ότι είναι η ουσία της ζωής. Ενώ η απλή εικόνα ενός ατόμου που κρατά χρήματα αλλά βρίσκεται στην έρημο δείχνει αμέσως τα όρια αυτού του νοητικού σχήματος...

The strategy of the energy and the energy of the strategy
When we repeatedly hear about economic data, we are under the impression that the whole world turns around it, and that it's the essence of life. While the simple image of a person who is holding money but is in the desert, immediately shows the limits of that mental scheme...

Βραβείο Abel στον John Nash
Με την απονομή του 2015, του Βραβείου Abel στον John Nash, έρχεται επιτέλους η δικαίωση αυτού του μεγάλου Μαθηματικού. Ακόμα κι αν είχε πάρει από το 1994 το Βραβείο Nobel, αυτό ήταν στον τομέα της Οικονομίας για τις εφαρμογές της ...

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη
Όσο και να το λένε μερικοί και μάλιστα εδώ και χρόνια, η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη. Όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, αλλά κυρίως γιατί δεν υπάρχει η διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα...

Νέα οικονομικά δεδομένα
Έχει ενδιαφέρον όταν λέμε ότι παραμένουμε αδιάλλακτοι να αλλάζουμε γνώμη την επομένη. Λειτουργήσαμε σ’ ένα πλαίσιο όπου διαχειριστήκαμε επίσημα το απαράδεκτο και τώρα πια δεχόμαστε συμβουλές στη σύνθεσή μας...

Άπειρες αντοχές
Με τα νέα δεδομένα που μας κατακλύζουν, πρέπει πραγματικά να έχουμε άπειρες αντοχές. Κάθε φορά τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος, αλλά αντέχουμε διότι είμαστε Έλληνες και δεν τα παρατάμε τόσο εύκολα...

Τα ερωτήματα έληξαν
Τα ερωτήματα έληξαν. Δεν έχει πια νόημα να αναρωτιόμαστε ποια είναι η διαφορά μεταξύ μνημονίων και συμφωνιών, αφού στην τελική αυτό που έχει σημασία είναι τι ψηφίζουμε και πώς το ψηφίζουμε σε επικοινωνιακό επίπεδο...

Ο ενεργειακός μοχλός
Όταν έχεις προβλήματα οικονομικής φύσης δεν πρέπει να περιορίζεσαι στον οικονομικό τομέα για την επίλυσή τους. Στην πραγματικότητα, η βάση της επίλυσης είναι η στρατηγική και η ενέργεια. Η πρώτη λειτουργεί ως εργαλείο πράξεων και η δεύτερη ως μοχλός που διευκολύνει αυτές τις πράξεις...

Τακτική Ευρωομάδας
Αν θεωρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 28 κράτη-μέλη είναι το στρατηγικό πλαίσιο, τότε η Ευρωομάδα με τα 19 κράτη-μέλη είναι το επιχειρησιακό και οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης το τακτικό. Αν και το πρόβλημα έχει εντοπισθεί σε τακτικό επίπεδο έχει επιπτώσεις και στα άλλα δύο...

Διαπραγματεύσεις και Διαγωνισμός
Ο επαγγελματισμός του Μεγάλου Διαγωνισμού για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα της Ελληνικής ΑΟΖ είχε εντυπωσιάσει πολύ θετικά τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι όταν παρουσιάστηκαν την 1η Ιουλίου 2014 κι όταν εκδόθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Νοεμβρίου 2014...

Negotiations and Licensing round
The professionalism of the large Licensing round regarding the twenty marine plots of the Greek EEZ had very positively impressed the EU member states both when it was presented on July 1, 2014, and when it was published in the EU Official Journal on November 18, 2014...

Trattative e Gara
Il professionismo della Grande Gara per i venti blocchi in mare aperto della Z.E.E. Greca aveva avuto un riscontro positivo negli stati-membri dell’Unione Europea sia quando furono presenti il primo Luglio del 2014 sia quando furono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 18 novembre 2014...

Μελλοντικές εξηγήσεις
Τα σημερινά δεδομένα, όταν δεν τα ενώσουμε στο πλαίσιο της ενέργειας και της στρατηγικής, δεν γίνονται κατανοητά, γιατί δίνουν έμφαση σε πολιτικές διαστάσεις που δεν υπάρχουν, αλλά αναδεικνύονται τεχνητά από τις κομματικές διαφορές, λες και το πρόβλημα της πατρίδας είναι αποκλειστικά αυτό...

Μαθήματα ενέργειας
Για να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει να υπάρχει μια διαδικασία που να οδηγεί μια κοινοπραξία του τύπου Ελληνικά Πετρέλαια – Edison – Total να ερευνήσει για να εξορύξει ορυκτό πλούτο από το θαλάσσιο οικόπεδο 2 της ελληνικής ΑΟΖ αρκεί να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα της κοινοπραξίας Avner – Delek – Noble στο θαλάσσιο οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ...

Η κρίση της οικονομίας
Με την κρίση, η οικονομία φαίνεται μια λύση. Με την μεγάλη κρίση, φαίνεται μια επιλογή. Με την μεγαλύτερη ακόμα, παρουσιάζεται ως λάθος. Και τότε αρχίζει η κρίση της οικονομίας. Σε αυτή τη φάση φαίνονται και τα όρια των οικονομολόγων, αφού αρχίζουν να διαφωνούν με όλο και πιο έντονο τρόπο ως προς την ανάλυση των γεγονότων...

La crisi dell'economia
Con la crisi, l’economia sembra una soluzione. Con una grande crisi, sembra una scelta. Con una crisi ancora più grande, si presenta come un errore. Allora comincia la crisi dell’economia. In questa fase si vedono i limiti degli economisti, visto che cominciano ad avere divergenze in maniera sempre più tenace sull’analisi dei fatti...

Διυπουργική Συμμαχία


Πολιτική ουσίας
Αν θες να κάνεις πολιτική μόνο με το λόγο σου δίχως ενέργεια, δίχως στρατηγική, δίχως μαθηματικά, τότε να ξέρεις ότι πρόκειται μόνο και μόνο για ρητορική. Βέβαια σε κομματικό επίπεδο θα έχεις άριστα αποτελέσματα, όσο δεν είσαι στην κυβέρνηση...

Ουσιαστική εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης
Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, τόσο εντός Βουλής κι εκτός, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια ουσιαστική εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου από ποια κόμματα θα αποτελείται, απλώς να είναι αξιόλογοι και αποτελεσματικοί...

Substantial national negotiating team
As things have evolved, both within and out of Parliament, we must realize that it is necessary to have an effective national negotiating team. We are not interested at all from which parties it would consist of, but simply for them to be worthy and effective...

Gruppo nazionale essenziale di negoziazione
Così come sono andate le cose, tanto all’interno del Parlamento quanto al di fuori, dobbiamo renderci conto che è necessario avere un gruppo nazionale essenziale di negoziazione. Non ci interessa per nulla di quali partiti sarà composto, semplicemente vogliamo che siano meritevoli ed efficienti...

Παίγνια μηδενικού αθροίσματος και καταστροφές
Αν θεωρήσουμε ότι το πρώτο στάδιο της θεωρίας Παιγνίων των von Neumann και Morgenstern, είναι τα παίγνια μηδενικού αθροίσματος, τότε μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη θεωρία καταστροφών του Thom, ως μια επέκταση...

Giochi a somma zero e calamità
Se pensiamo che il primo stadio della teoria dei giochi di von Neumann e Morgenstern, sono giochi a somma zero, allora possiamo interpretare la teoria delle calamità di Thom, come una estensione...

Βασικές καταστροφές και θεμελιακές σκέψεις
Με τη θεωρία καταστροφών, ο R. Thom κατάφερε να ταξινομήσει τις καταστροφές σε συνάρτηση με το πλήθος των παραμέτρων εισόδου, το πλήθος των άγνωστων εξόδου και την τιμή του δυναμικού του συστήματος...

Επίτευξη του στόχου μέσω Hex
Το παίγνιο Hex, πιο απλό από το Go, επειδή επιλέγουμε την αλυσίδα κι όχι την περιοχή, είναι ένα καλό παράδειγμα της ανθεκτικής έννοιας της τοπολογικής συνεκτικότητας, όπου ο στόχος δεν εξηγεί τη μεθοδολογία και μάλιστα επιτρέπει και την πλάγια σκέψη μέσω της στρατηγικής...

Ιδιωτικοποιήσεις και SOCAR
Όταν είσαι ιδεολογικά αντίθετος στις ιδιωτικοποιήσεις, πώς μπορείς να πουλήσεις τον ΔΕΣΦΑ στην αζερική SOCAR; Όταν προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή εναλλακτικά μέτρα που οδηγούν σε ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον ανταγωνισμό, τότε προβλέπεις να πουλήσεις ουσιαστικά το ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου...

Privatisation and SOCAR
When you are ideologically opposed to privatizations, how can you sell DESFA to Azerbaijani SOCAR; When the privatization of The Independent Power Transmission Operator (IPTO or ADMIE), is on the scales...

Ποιος θέλει 70% υποτίμηση;
Ποιος θέλει 70% υποτίμηση; Αυτό είναι το πρακτικό και σοβαρό ερώτημα. Διότι όταν υπάρχει έντεχνος λαϊκισμός, ο μόνος τρόπος να ενημερώσουμε το λαό είναι να θέσουμε απλά ερωτήματα...

Who wants 70% devaluation?
Who wants 70% devaluation? This is the practical and serious question. Because when there is skilful populism, the only way to inform the nation, is to set simple questions...

Chi vuole la svalutazione del 70%?
Chi vuole la svalutazione del 70%? Questa è una domanda seria e pratica. Perché quando c’è un laicismo a regola d’arte, il solo modo per informare il popolo è porre semplici domande...

Φθηνότερη ρευστότητα
Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα είναι το θέμα της ρευστότητας. Και αυτή η δυσκολία προκαλεί σαν το φαινόμενο ντόμινο πολλές άλλες. Είναι λοιπόν σημαντικό να λυθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται μετά την συμφωνία, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρουμε το οικονομικό σύστημα της χώρας...

Νέο πρόγραμμα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνοριακές περιοχές
Σε αυτήν την περίοδο που υποφέρει ο λαός και δεν ξέρει ακριβώς πού να πατήσει σταθερά, έρχεται και πάλι το σημείο αναφοράς. Η ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε νέο πρόγραμμα στήριξης για την Ελλάδα και την Κύπρο, στο πλαίσιο της υποστήριξης των συνοριακών περιοχών...

Η στρατηγική διάσταση του ΕΣΠΑ
Με όλα αυτά που ακούμε από διάφορους ειδικούς που ακούν μόνο ό,τι λένε μερικοί από εμάς χάνουν τον μπούσουλα. Έτσι είναι καλό να υπενθυμίσουμε τη στρατηγική διάσταση του ΕΣΠΑ. Λόγω της έντονης περιόδου που διανύουμε είναι θεμιτό να ξέρουμε πού μπορούμε να στηριχθούμε όταν έχουμε προβλήματα άμεσων πόρων...

Ευρωβαρόμετρο 2015
Όταν εξετάζουμε στο Ευρωβαρόμετρο 2015, πόσο αρνητικοί είναι οι Ευρωπαίοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βλέπουμε μόνο ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι στα ύψη, αφού κατέχουν τις πρώτες θέσεις, αλλά και πόσο μεγάλη είναι η διαφορά...

Η επιστροφή στις καταθέσεις
Μετά από όλα όσα είδε ο ελληνικός λαός με τις τράπεζες κλειστές και τις περιορισμένες αναλήψεις, η έννοια της κατάθεσης χρημάτων φαινόταν όχι μόνο αόριστη, αλλά κάπως ουτοπική στους περισσότερους. Μετά από τις δυο ψηφοφορίες στην Βουλή των Ελλήνων, το κλίμα άλλαξε...

Πολιτική ωρίμανση
Η Ελλάδα για να ξεπεράσει τις δυσκολίες της χρειάζεται πολιτική ωρίμανση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να είμαστε ικανοί να λειτουργήσουμε ακόμα και διακομματικά, όταν ζούμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης...

Στρατηγικά ερωτήματα
Στρατηγικά ερωτήματα πρέπει να θέσουμε όχι σε επίπεδο κομματικό, αλλά εθνικό. Είναι η Ελλάδα που πρέπει να έχει υψηλή στρατηγική. Τώρα που βλέπουμε ότι ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού γίνεται ξεκάθαρα αναφορά στο γεγονός...

Domande strategiche
Domande strategiche dobbiamo porre non su un piano di partito, ma nazionale. È la Grecia che deve avere alta strategia. Adesso che vediamo che anche a livello di primo ministro viene fatto riferimento in maniera chiarissima al fatto che...

Messa in chiaro strategica
Messa in chiaro strategica deve essere fatta sin dall’inizio, per non avere ancora questo paesaggio vago che dà l’impressione che abbiamo molte scelte e scenari alternativi. La storia ci ha dimostrato che i molti rami delle potenziali ramificazioni non hanno nessuna prospettiva...

Στρατηγικό ξεκαθάρισμα
Στρατηγικό ξεκαθάρισμα πρέπει να γίνει από την αρχή, για να μην έχουμε ακόμα αυτό το ασαφές τοπίο που δίνει την εντύπωση ότι έχουμε πολλές επιλογές και εναλλακτικά σενάρια. Η ιστορία απέδειξε ήδη ότι πολλά κλαδιά από τις εν δυνάμει διακλαδώσεις δεν είχαν καμιά προοπτική...

Όταν θεωρείς ότι είσαι χαμένος, έχεις ήδη χάσει
Όσοι προσπαθούν να μας φοβίσουν με διάφορες δηλώσεις που δηλώνουν την ίδια τους την απόγνωση, έχουν ξεχάσει ότι είμαστε του Ελληνισμού και της Ανθρωπότητας. Έτσι δεν έχουν ξεχάσει ένα κινέζικο ρητό που λέει: όταν θεωρείς ότι είσαι χαμένος...

Η ελληνική ΑΟΖ ενάντια στη λιτότητα
Η λιτότητα φαίνεται αναπόφευκτη από τους μεν και καταστροφή από τους δε. Η λιτότητα είναι μονόδρομος αν δεν κάνεις τίποτα άλλο εκτός πολιτικής και οικονομίας. Και δεν αρκεί απλώς να λες ότι η λιτότητα είναι απαράδεκτη αν δεν προτείνεις τίποτα...

La Z.E.E.Greca contro l'austerità
L’austerità sembra inevitabile dagli uni e ugualmente la catastrofe dagli altri. L’austerità è un senso unico se non fai null’altro all’infuori della politica e dell’economia. E non basta semplicemente dire che l’austerità è inaccettabile se non proponi nulla...

Εθνική σταθερότητα
Δεν χρειαζόμαστε άλλες τεχνητές διαμάχες σε εσωκομματικό, κομματικό και εθνικό επίπεδο. Όλοι έχουν εκφραστεί τόσες και τόσες φορές, ο ένας κατά του άλλου, για να φανεί ο καθένας δικαιωμένος. Το θέμα είναι ότι επί της ουσίας χρειαζόμαστε εθνική σταθερότητα, γιατί αυτή από μόνη της παράγει αξιοπιστία...

Στρατηγική ομάδα διαπραγμάτευσης
Μόνος δεν είσαι τίποτα, όποιος και να είσαι. Αυτό πρέπει να το έχεις συνεχώς στο μυαλό σου σε μια διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να υπάρχει διάσταση απόψεων μέσα στην ομάδα. Οι κινήσεις πρέπει να είναι συντονισμένες και προετοιμασμένες...

Λανθασμένο μοντέλο
Όταν προωθείς ένα λανθασμένο μοντέλο, ενώ ξέρεις ότι δεν στέκει οικονομικά, αλλά επιμένεις δογματικά για λόγους ιδεολογικούς, τότε δεν πρόκειται για άγνοια ή αθωότητα, αλλά για φανατισμό. Όταν βλέπεις ότι η διαχείριση του μαύρου χρυσού, επειδή έχει γίνει με ανορθόδοξο τρόπο...

Αλλαγή φάσης στην οικονομία
Οι δηλώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μιλούν για μια συμφωνία δύσκολη, αλλά βιώσιμη οικονομικά. Επειδή ξέρουμε ότι βρίσκεται στην ομάδα διαπραγμάτευσης με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών...

Δύσκολοι καιροί για Λόρδους
Εδώ μιλούνε όλοι και συνεχώς για τις δυσκολίες που περνά ο ελληνικός λαός, αλλά τι είναι όλα αυτά σε σχέση με τον πόνο της μη ολοκλήρωσης; Άπονη η ζωή με τους Λόρδους σε απόγνωση, γιατί δεν πέρασε αυτό που ήθελαν...

Ευρωπαϊκή βούληση
Όταν έχεις ευρωπαϊκή βούληση, καταλαβαίνεις αμέσως ότι όλος ο προβληματισμός με το Ευρώ, δεν έχει ουσιαστικά καμία σχέση με τα οικονομικά, αλλά επί της ουσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όλοι αυτοί που παλεύουν για να μας βγάλουν από την Ευρωζώνη...

Από το ΥΠΟΙΚ στο ΥΠΑΠΕΝ
Πόση νοημοσύνη χρειάζεται κανείς για να καταλάβει ότι σε μια οικονομική κρίση δεν μπορούν όλες οι λύσεις να βρεθούν στο Υπουργείο Οικονομίας, αφού αυτό μπορεί να διαχειριστεί μόνο και μόνο αυτά που έχει ήδη...

Η συνέχεια του διαγωνισμού υδρογονανθράκων στο Ιόνιο
Αν χρειάζεται να πάει ο Πρωθυπουργός στο ΥΠΑΠΕΝ για να προχωρήσει ο διαγωνισμός υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, ας γίνει και αυτό. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσουμε τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που έχουν κόστος για την πατρίδα μας...

H κατάργηση του αφορολόγητου
Η κατάργηση του αφορολόγητου αφορά τους πάντες, αλλά ειδικά τους πολιτικούς που πρέπει να δώσουν το παράδειγμα όταν έχουν επιλεχθεί από τον ελληνικό λαό μέσω δημοκρατικής ψηφοφορίας. Έτσι η κατάργηση του αφορολόγητου των βουλευτών και ως πρακτική και ως σύμβολο έπρεπε να είχε γίνει πολύ πιο νωρίς...


Opus
top


free counters


Opus