Ανθρωπότητα, αγάπη μου

Ν. Λυγερός

Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου
Συνειδώς της οδύνης
και των πόνων σου,
Ανθρωπότητα, αγάπη μου,
δεν θα σ’ εγκαταλείψω
και ποσώς ενδιαφέρει το τίμημα
της αντίστασης τούτης
κατά της βαρβαρότητας
και της αδιαφορίας,
θα είμ’ εδώ όρθιος
στη μέση του όχλου
μιας κοινωνίας γονατισμένης
ίδιος φάρος μέσα στο κενό
για να υποβαστάζω σαν
ένα βλασταράκι χλόης
τους εκατοντάδες σου αιώνες.