Τα κόκκινα γεγονότα

Ν. Λυγερός

Όταν το κόκκινο έπαψε να φέγγει
στη χώρα όπου δεν έπεφτε ο ήλιος,
πλησίασε άλλες περιοχές
που δεν ήξεραν αυτό το χρώμα
και το ερυθρό έγινε θάλασσα
όπου σταμάτησαν τα πέτρινα χρόνια
για να κοιτάξουν τις κλεμμένες ζωές,
τις οποίες δεν εξαφάνισε
η γενοκτονία της μνήμης.free counters


Opus