Το δωμάτιο του χρόνου

Ν. Λυγερός
Μέσα στο δωμάτιο
ήταν μόνος με τα πινέλα και τα χρώματα
αλλά στο άλλο,
εκείνο που δεν υπάρχει για τους άλλους,
περίμεναν ήδη το παστέλ
διότι άκουσαν το χτύπημά του
πάνω στο παχύ χαρτί,
το μόνο που άντεχε τον πόνο.
Έπρεπε να τελειώσει τη μελέτη
για να τη μοιράσει
και όχι να τη μοιραστεί.
Ήταν θέμα χρόνου
κι ήταν κι αυτός μαζί του
μέσα στο άδειο δωμάτιο
με τα πινέλα και τα χρώματα.free counters


Opus