Οι αξίες

Ν. Λυγερός
Οι αξίες
είναι σπάνιες
και διαχρονικές
και μάς αλλάζουν
ενώ οι αρχές
που είναι τεχνητές
και ζωντανές
μάς εκφυλίζουν
διότι μέσα τους
δεν έχουν
καμία ουσία
και τελικά
αποδεικνύει
για τη συνέχεια
της ίδιας
της Ανθρωπότητας.free counters


Opus