Η Ανθρωπότητα

Ν. Λυγερός
Η Ανθρωπότητα
είναι η μόνη ομάδα
που πέτυχε
με την έννοια
ότι είναι ικανή
να δημιουργήσει
τις ελλείψεις
που καλύπτει
στη συνέχεια
για να βρει
νέες λύσεις
σε άλλα
προβλήματα
που δεν υπήρχαν
πριν
τη σκέψη της.free counters


Opus