Μέσα στο άγνωστο

Ν. Λυγερός
Μέσα στο άγνωστο
αναζητούμε
τις γνώσεις
της επόμενης
πραγματικότητας.
Και μέσα
στις γνώσεις
ανιχνεύουμε
τις άγνωστες
μεταγνώσεις
που λειτουργούν
καταλυτικά
και οργανικά
για το όλο
πεδίο δράσης
ακόμα
κι αν δεν φαίνεται.free counters


Opus