Οι μικρές δομές

Ν. Λυγερός
Οι μικρές δομές
ήταν πιο πλούσιες
από τους αριθμούς
και η απαρίθμησή τους
πιο πολύπλοκη
λόγω της μερικής διάταξης
αλλά και του ισομορφισμού
όμως ήταν μια εκκίνηση
για τις υπερομάδες
και στη συνέχεια
τις υπερδομές
αφού είχαν μέσα τους
ακόμα και την πράξη,
πράγμα το οποίο
ήταν για μας
ένα νέο άνοιγμα
για το μέλλον.free counters


Opus