Κάθε πολιτισμός

Ν. Λυγερός
Κάθε πολιτισμός
που έχει συμβάλει
στην εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
είναι άξιος
σεβασμού
διότι ανήκει
στις επεκτάσεις
του πυρήνα
και σε βοηθά
να σκεφτείς
με τρόπο
διαφορετικό
την πολυκυκλική
υπερδομή της
έτσι μπορείς
ν’ αντιληφθείς
ότι χρειάζεται
εξέλιξη
και η τελειότητα
για ν’ αποτελέσει
προστιθέμενη
αξία.free counters


Opus