Στην παλιά πόλη

Ν. Λυγερός
Στην παλιά πόλη
οι στενοί δρόμοι
σχημάτιζαν
ένα χρονικό δίκτυο
όπου ήταν εύκολο
να βρεις γέφυρες
του Χρόνου
που άλλαζαν
τις εποχές
δίχως ποτέ
να ενοχλούν
η μια
την άλλη
επειδή
η χάραξη
είχε γίνει
με σεβασμό
προς τα κτίρια
των γεγονότων
για να υπάρχει
μια ζωντανή
γεγονολογία.free counters


Opus