Με τις θηλυκές καμπύλες

Ν. Λυγερός
Με τις θηλυκές καμπύλες
σχεδιάστηκε
η Ανθρωπότητα
γιατί αυτές
επιτρέπουν
τη γέννηση
και τη συνέχεια
του Έργου
πέρα
από τα όρια
που έχουν
θέσει
οι κοινωνίες
που φοβούνται
το άγνωστο
ενώ αυτό
χρειάζεται
για να υπάρχει
η ανακάλυψη
που απαιτεί
υπερβάσεις
για την πολυκυκλικότητα.free counters


Opus