Η αξία

Ν. Λυγερός
Η αξία
του μοναστηριού
προέρχεται
από την ικανότητα
των καλογριών
να ακολουθήσουν
τον Χριστό
δίχως να δεχτούν
διαταγές
αλλιώς
είναι μόνο
εξαρτημένες
από την ηγεσία
που δεν προστατεύει
τον λαό
της δημοκρατίας
και της ελευθερίας.free counters


Opus