Με τις αποστολές

Ν. Λυγερός
Με τις αποστολές
στο εξωτερικό
αντιλαμβάνεσαι
ποιο είναι
το μέγεθος
του Ελληνισμού
και πόσο
πιο μεγάλος είναι
από την Ελλάδα
έτσι αυτό
το βαθύ δίκτυο
εξακολουθεί
να προστατεύει
την πηγή του
διότι ξέρει
ότι είναι
ο μόνος
τρόπος
για να ζήσει
διαχρονικά
και να γράψει
ιστορία
του μέλλοντος.free counters


Opus