Η Θεσσαλονίκη

Ν. Λυγερός
Η Θεσσαλονίκη
πρέπει να γίνει
ο πυρήνας
της αντίστασης
του νέου
Μακεδονικού
Αγώνα
έτσι ώστε
να ενισχύσει
εσωτερικά
και την Αθήνα
διότι θα πρέπει
να δοθεί
ο τελικός αγώνας
για την απελευθέρωση
της Ελλάδας
από τα δεσμά
που θέλει
να της βάλει
η εξουσία
της βαρβαρότητας
με το Προσύμφωνο
των Πρεσπών.free counters


Opus