Δεν πρόκειται

Ν. Λυγερός
Δεν πρόκειται
ν’ αφήσουμε
ήσυχη
μια εξουσία
που θέλει
να σβήσει
το όνομα
της Μακεδονίας
από την ιστορία
της περιοχής
για να το παραδώσει
ως ετικέτα
σε μια χώρα
πάνω
στην οποία
δεν μπορεί
να κολλήσει
διότι
δεν έχει
υπόβαθρο.free counters


Opus