Κοινή Διακήρυξη Ελλάδας Ιταλίας

Ν. Λυγερός
Μερικά από τα κεντρικά σημεία της κοινής διακήρυξης της Ελλάδας και της Ιταλίας αφορούν άμεσα στην ενεργειακή στρατηγική των δύο χωρών εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Έχουμε λοιπόν την υποστήριξη της Ελλάδας ως μια ολοκληρωμένη πύλη εισόδου στη Δυτική Ευρώπη μέσω της Ιταλίας, την ανάπτυξη μίας νέας διαφοροποιημένης όδευσης για μεταφορά ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού IGI Ποσειδών και των επεκτάσεων των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Ιταλίας, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιταλικών και ελληνικών Διαχειριστών των Εθνικών Δικτύων Φυσικού Αερίου και των Χρηματιστηρίων Ενέργειας, την ανάπτυξη υποδομών CNG και μικρής κλίμακας LNG για κίνηση αυτοκινήτων και πλοίων, την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς φυσικού αερίου, με αντίστροφη ροή, την προώθηση της διμερούς συνεργασίας για έρευνα και παραγωγή ΑΠΕ. Έτσι βλέπουμε με χειροπιαστό τρόπο ότι η Ελλάδα απεγκλωβίζεται από μια καθυστερημένη ιδεολογία και αλλάζει ενεργά το πεδίο δράσης της στον τομέα της ενέργειας και της στρατηγικής. Αυτές οι κινήσεις είναι πράξεις ριζικά διαφορετικές από παλαιότερες ανακοινώσεις που ήταν καθαρά εκτός οικονομικού πλαισίου. Σε αυτή την αλλαγή έχει βοηθήσει πρακτικά ο Υπουργός Ενέργειας που δεν ακολουθεί κανένα από τα σημεία αδράνειας των προηγούμενων. Σίγουρα η Ελλάδα έχει υποστεί καθυστερήσεις για λανθασμένους ιδεολογικούς λόγους, αλλά τώρα συνέρχεται με τη βοήθεια δημοκρατικών κρατών που συνεχίζουν ανοιχτά μια ευρωπαϊκή πορεία προς όφελος όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ακολουθούν τις αποφάσεις που πάρθηκαν ήδη από το 2013 για το 2020 και το 2050 και δίνουν έμφαση στο φυσικό αέριο. Λόγω μεγάλης παράδοσης της Ιταλίας σε αυτόν τον τομέα τόσο για την έρευνα όσο και για την διαχείριση του δικτύου, αυτή η χώρα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την Ελλάδα και η συνεργασία μας είναι καταλυτική σε πολλαπλά σημεία. Έτσι αυτές οι υπογραφές δίνουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης της ελληνικής ΑΟΖ όχι μόνο στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 αλλά και στη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δημιουργικό είναι αυτό το όραμα πλέον για την πατρίδα μας.free counters


Opus