Παίγνιο Αυτοματισμού ELS

Ν. Λυγερός


Η σειρά a b a εμπεριέχει τις σειρές a b και b a.
Αν επιτρέψουμε να υπάρχει η υποσειρά δίχως τα στοιχεία της να είναι απαραίτητα διαδοχικά, τότε έχουμε την επόμενη λύση.Αναφορά:Erra, Lygeros, Stewart
On Minimal Strings Containing the Elements of Sn by Decimation, DMCSP 2001free counters


Opus