Έξυπνη Παιδεία και αισθητική

Ν. Λυγερός
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση η αισθητική δεν είναι ένα μάθημα από μόνο του και προσεγγίζεται με πολλαπλούς τρόπους όταν υπάρχουν βέβαια καθηγητές που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δίνεται η εντύπωση ότι η αισθητική είναι περιορισμένη σε αυτό το πλαίσιο. Στην Έξυπνη Παιδεία η αισθητική δεν είναι μόνο ένα μάθημα. Στην πραγματικότητα, η αισθητική είναι ένας εμπλουτισμένος τρόπος προσέγγισης της διδασκαλίας σε διάφορους τομείς. Έτσι η αισθητική εμφανίζεται στα μαθηματικά, στη φιλοσοφία , στη φυσική, στη βιολογία και τη Χημεία για να φανεί με ξεκάθαρο τρόπο η διαφορά. Δεν είναι λοιπόν περιορισμένη στα καλλιτεχνικά. Για τους μικρούς ανθρώπους, η αισθητική αποτελεί στην Έξυπνη Παιδεία ένα εργαλείο που αναδεικνύει εικόνες σαν αυτές της ισομορφίας, της ισομετρίας, της συμμετρίας, της συμπληρωματικότητας, της πληρότητας, της τελειότητας και αυτή η αισθητική θα έχει επιπτώσεις στη χωροαντιλιπτική αλλά και στη συνδυαστική. Κι όταν ενσωματώνεται στη μηχανική, τότε αναδεικνύει νοητικά σχήματα της τεχνολογίας και παραδείγματος χάρη στην ρομποτική, στην αστροναυτική, όπου οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Με αυτή την έννοια η αισθητική είναι μία ολιστική προσέγγιση του όμορφου και του ωραίου με την υποστήριξη της αλήθειας που παραμένει ο πυρήνας της Έξυπνης Παιδείας για να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα, λόγω παραγωγής έργου μέσω της νοημοσύνης.free counters


Opus