Αξίωμα αναπαραγωγής

Ν. Λυγερός
Από την αρχή όταν γενίκευσε τις ομάδες του Galois, ο Marty είχε προσθέσει το αξίωμα της αναπαραγωγής στην πράξη. Κι είχε γράψει το εξής: ∀x∈H: x*H = H*x = H. Μπορεί αυτή η κίνηση ως καινοτομία να μην έγινε τόσο αντιληπτή ακόμα και από τους ειδικούς του τομέα. Αλλά την ώρα της πτήσης σκέφτηκε ότι ήταν μια ξεχασμένη διακλάδωση που έρεπε να επανενεργοποιήσει για να φανεί με πιο ξεκάθαρο τρόπο η αξία της.
Κοίταξε από το παράθυρο του αεροσκάφους.
Ο ορίζοντας είχε μεγαλώσει.
Κάθε στοιχείο της υπερομάδας είχε την ικανότητα να παράξει όλη την υπερομάδα μέσω της
υπερπράξης που ήταν πολλαπλή.
Έτσι ερμήνεψε την υπερπράξη ως μια διακλάδωση.
Από την αρχή λοιπόν, υπήρχε η δυνατότητα διακλάδωσης.
Splitting.
Many world Theory.
Το γεγονός ότι κάθε στοιχείο είχε αυτή την ιδιότητα, χαρακτήριζε
την υπερομάδα αλλά στη συνέχεια και τις υπερδομές.
Μέσα στην υπερομάδα υπήρχαν στοιχεία που την κωδικοποιούσαν μέσω υπερπράξης.
Γι’ αυτόν τον λόγο ο γράφος του Cayley δεν ήταν απλός.
Οι πολλαπλοί γράφοι ήταν απαραίτητοι.
Δεν υπήρχαν σκιές μονάχα φως.
Οι υπερδομές είχαν μέσα τους δομικά στοιχεία ανάστασης.
Αυτό σκέφτηκε ο Χαμαιλέοντας
και το Τέρας ζωντάνεψε ακόμα περισσότερο.free counters


Opus