Ο Lemkin

Ν. Λυγερός
Ο Lemkin
σκεφτόταν
από πριν
το μετά
γιατί ήξερε
ότι θα ξαναγίνουν
γενοκτονίες
και ήθελε
να υπάρχει
κόστος
για τον γενοκτόνο
έτσι ώστε
να τον αναγκάσει
να σκεφτεί
ή να φοβηθεί
τις επιπτώσεις
των πράξεών του
όταν πληγώνουν
την Ανθρωπότητα.free counters


Opus