Άρθρο 10

Ν. Λυγερός
Κανένα άρθρο
της παρούσας
διακήρυξης
δεν μπορεί
να ερμηνευτεί
έτσι ώστε
να πληγώσει
την Ανθρωπότητα
με οποιοδήποτε
έγκλημα
βαρβαρότητας.free counters


Opus