Περισσότερες

Ν. Λυγερός
Περισσότερες
από 15.000
υπογραφές
ακολουθούν
το όραμα
του απέραντου
γαλάζιου
που γίνεται
όλο και πιο
πραγματικό
με κάθε
βήμα
που κάνουμε
διότι ποτέ
δεν ξεχνάμε
κανένα
στόχο
από τη στιγμή
που τον επιλέξαμε
για τους δικούς μας
διότι από αυτόν
εξαρτάται
η ελευθερία
του μέλλοντός τους.free counters


Opus