Καταγραφή της επιστολής του Α. Einstein στον Κ. Καραθεοδωρή (19/10/1928) Transcription de la lettre de A. Einstein à C. Carathéodory (19/10/1928)

N. Lygeros
                                                                 den 19. Oktober 1928
Herrn
           Prof. Dr. Caratheodory
                                                    München
                                        –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
                                            Rauchstr. 8

Lieber Herr Kollege,
                                    Ich schicke Ihnen hier den Brief, den ich
an Hilbert geschrieben habe. Es wäre sicher das Beste, dieser
Brouwer-Angelegenheit gar keine Beachtung zu schenken. Ich
hätte nie gedacht, dass Hilbert solcher Gefühlsausbrüche fähig
wäre.

                                                    Herzlichst grüsst Sie
                                                                        Ihrfree counters


Opus