Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον H. Kneser (15/12/1936)
Transcription de la lettre de C. Carathéodory à H. Kneser (15/12/1936)

N. Lygeros


THE UNIVERSITY OF WISCONSIN
MADISON Wis.


DEPARTEMENT OF MATHEMATICS

    North Hall 3                                        15.12.36.

                                                            Lieber Herr Kneser,
              Von Bliss höre ich, dass das mathematische Institut der
Universität Chicago ein Bild Ihres Vaters haben möchte. Haben
Sie eins, dass Sie entbehren können ? Sie wissen, dass Chicago die
Hochburg der Variationsrechnung in Amerika ist und deshalb
mö[c]hten sie gerade Ihren Vater in der Sammlung haben. Adolph
Mayer fehlt auch. Haben Sie eine Ahnung, wie man sein
Bild beschaffen kann ?

      Ich komme im Februar nach Deutschland zurück. Hierhabe ich eine ganz ausgezeichnete Gruppe von jungen Mathema-
tikern, die mit mir arbeiten, und ich habe selbst sehr viel
gelernt.

                                                  Viele Grüsse und Wünsche zu
Weihnachten & dem neuen Jahr !
                                                                        Ihr
                                                            C. Carathéodoryfree counters


Opus