Όσα πιο πολλά μαθαίνεις

Ν. Λυγερός
Όσα πιο πολλά μαθαίνεις
για την γνήσια
κι όχι την κοινωνική
οικογένειά σου
τόσο πιο ελεύθερη
μαθαίνεις να είσαι
γιατί μόνο ο λόγος
αλλάζει τα πάντα
κι όχι τα λόγια
αφού αυτός
μας επιλέγει
για το έργο
κι αποτελεί
την πνευματική
υπόστασή μας
ενώ τα άλλα
είναι μόνο
και μόνο ζωικά.free counters


Opus