Είναι καλό

Ν. Λυγερός
Είναι καλό
να έχεις
μαθητές
πιο διάσημους
από σένα
για να νιώσεις
πραγματικά
το έργο
του Δασκάλου
δίχως παρεξηγήσεις
που οφείλονται
σε λανθασμένες
προσεγγίσεις
αφού σημασία
έχει μόνο
το κλέος
κι όχι η φήμη
για τη διάδοση.free counters


Opus