Η τέχνη του Αρχιμήδη

Ν. Λυγερός
Η τέχνη του Αρχιμήδη
φαίνεται όταν λύνει
δύσκολα προβλήματα
με σπάνιους τρόπους
ενώ δεν έχει μαζί του
τα απαραίτητα εργαλεία
λόγω των αριθμών
που δεν είχαν ακόμα
το δεκαδικό σύστημα
για να εξασφαλίσουν
την αποτελεσματικότητα
των υπολογισμών
όταν τα μεγέθη
είναι τεράστια
δίχως υποχρεωτικά
να είναι η ουσία
αφού ο τρόπος επίλυσης
έχει βρεθεί.free counters


Opus