Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία

Ν. Λυγερός
Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία
δεν είναι μόνο
και μόνο ο τοπικός
αλλά και ο ελληνικός
που με το πνεύμα του
αλλάζει τα δεδομένα
και δείχνει σε όλους
την αξία του κλινοπτιλόλιθου
στις εργασίες
των ανθρώπων
για να παράγουν
έργο
με τις εργοώρες
τις ανθρώπινες.free counters


Opus