Η Ελλάδα μας

Ν. Λυγερός
Η Ελλάδα μας
είναι αυτός
ο παράξενος χώρος
όπου παντού
υπάρχει Χρόνος
γιατί κάθε σημείο
είναι αναφοράς
λόγω πυκνότητας
της ιστορίας μας
κάθε πέτρα
είναι ναός
κάστρο
ή εκκλησία
γιατί εδώ
βρήκαμε
τη συνέχεια
γιατί εδώ
ζούμε
την ελευθερία
ή το θάνατο
δίχως άλλη
επιλογή για μας
αφού αποφασίσαμε
να είμαστε
άξιοι.free counters


Opus