Τα θεμέλια

Ν. Λυγερός
Τα θεμέλια
είναι συστατικά
μιας δομής
που δεν ανήκουν
σε αυτήν
κι αν δυσκολεύεσαι
να το αντιληφθείς
κοίτα τον κύκλο
εξέτασε την ακτίνα
και το κέντρο
για να δεις
τα θεμέλια
και ν' ανακαλύψεις
πού βρίσκεται
ο αριθμός π
έτσι κι εσύ
θα επινοήσεις
το ακατανόητο
χωρίς πρόβλημα
για τη λύση.free counters


Opus