Το επόμενο σχήμα

Ν. Λυγερός
Το επόμενο σχήμα
χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά
του Αρχιμήδη
τα θεμέλια
για να υποστηρίξει
όλες τις βάσεις
της υπερδομής
που αντέχει
τις γενικεύσεις
για να σταθεί
με τις απαιτήσεις
που αναζητεί
η έρευνά μας
για την εφαρμογή
στον άνθρωπο
που υποφέρει.free counters


Opus