Κλειστές χρονικές καμπύλες

Ν. Λυγερός
- Δάσκαλε, υπάρχουν πραγματικά οι κλειστές χρονικές καμπύλες;
- Τις ανακάλυψε ο Kurt Gödel το 1949.
- Το πρόβλημα που έθεσε ο Albert Einstein στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή.
- Ναι το 1916.
- Μα πώς μπορεί να υπάρχουν;
- Η μετρική του σύμπαντος του Gödel είναι λύση της Γενικής Σχετικότητας.
- Και αυτό αρκεί;
- Για την ύπαρξη ναι.
- Και με τι μοιάζει.
- Είναι ένα σύμπαν που περιστρέφεται.
- Γύρω από ποιον άξονα;
- Είναι μία κατεύθυνση που μοιάζει με άξονα.
- Και τι άλλο;
- Ο χώρος του είναι ομογενής.
- Δηλαδή κάθε σημείο είναι αντίστοιχο με οποιοδήποτε άλλο.
- Ακριβώς.
- Έχει μια μορφή συμμετρίας.
- Και τοπολογικά είναι ομαλό το σύμπαν του.
- Δηλαδή δεν έχει ιδιομορφίες.
- Είναι μάλιστα γεωδαισιακό πλήρες.
- Άρα και ισόμορφο σε δεύτερο βαθμό με τους πραγματικούς στην τέταρτη δύναμη.
- Και απλά συνεκτικό.
- Έχει και αναλλοίωτα.
- Ποια;
- Ο τανυστής του Riemann έχει χαρακτηριστικό πολυώνυμο.
- Και ποιες είναι οι ιδιομορφίες του;
- Έχει μόνο τρεις.
- Ποιες;
- Το 0 ως τριπλό, το –ω2 ως διπλό και το ω2 ως απλό.
- Είναι απίστευτο.
- Κι όμως αληθινό.
- Κάτι άλλο;
- Έχει άλγεβρα του Lie με πέντε διαστάσεις.free counters


Opus