Родоският Колос

Н. Лигерос

Превод: Георгиос Хажигеоргиу - Албена Стоянова
Родоският Колос е не само едно от седемте чудеса на древния свят, и не само една статуя, изобразяваща Слънцето. Родоският Колос е не само проекта на Харис от Линдос, ученик на Лисипос, а съшо и символ на защитника на обсадата. Родоският Колос не само отразява слънчевата светлина с бронзовата му кожа, нито представлява една обикновена човешка форма. Родоският Колос има всички тези свойства, но същевременно е признат безкраен символ, от човечеството. Това е една статуя на свободата, преди да се роди идеята от френският скулптор Бартолди. Това е един символ, който показва, че свободата идва от съпротивата и тя от знанието, защото Родийците запазили позициите си, без да се поддават на обсадата през стените на града. Този символ е не само символ на мира а и на човешкото достойнство. Изтъква, стойността на знанието, на устойчивоста, и на свободата. С други думи, представлява един вид Homo Universalis, което е Humanitatis Opus, знатчи проект на човечеството които с иновацията и естетиката му отговаря на изискванията за чудо, тъй като никой друг не е успял този подвиг, който реализира този излишък. Това е за нас Родоския Колос, един подарък от елинизма на човечеството.free counters


Opus