Είμαστε πολύγλωσσοι

Ν. Λυγερός
Είμαστε πολύγλωσσοι
ακόμα κι όταν μαθαίνουμε
την ίδια μας τη γλώσσα
στην πατρίδα μας
γιατί δεν θέλουμε μόνο
να επικοινωνήσουμε
αλλά να συνεννοηθούμε
με τους άλλους άλλους
λόγω φιλοξενίας
και γλυκιάς εμπάθειας
αφού ξέρουμε
πώς νιώθει ο ξένος
σ’ ένα ξένο χώρο
γιατί ζούμε
συχνά στα ξένα
και η σπάνια γλώσσα
σε βοηθάει γρήγορα
να συνειδητοποιήσεις
την αξία της ανθρωπιάς
όταν υπάρχει ανάγκη
στην ξενιτιά
όπου ο χώρος
δεν έχει χρόνο
δίχως Ανθρωπότητα.free counters


Opus