Κυκλικές κινήσεις

Ν. Λυγερός
Κυκλικές κινήσεις
πάνω σε τέσσερα σημεία
για να ολοκληρωθεί
η σπείρα του Αρχιμήδη
με τις τέσσερις εστίες
έτσι ώστε το τέλειο
να επιτευχθεί
από τον άνθρωπο
που αγαπά πραγματικά
τον συνάνθρωπο
και τον νιώθει
σαν να ήταν αυτός
που τις εκτελούσε
έως το τέλος
για να γεμίσει
με έντονη χαρά
την ανακάλυψη
της μαθηματικής απόλαυσης.free counters


Opus