Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 17 Μαΐου 1926

Ν. Λυγερός, Β. Τσατσαμπά
C. Carathéodory
Münche 27
Rauchstrasse 8
17.5.26

                                                   Hern Professor
                                                   Dr Kalitzunakis
                                                   Berlin
                                                   Mommsenstrasse 28


Φίλε κ. Καλιτσουνάκι,
Πολύ σας ευχαριστώ διά την αποστολήν
του λόγου σας τον οποίον θα αναγνώσω
κατ’ αὐτάς. Πρός τό παρόν είμαι πνιγμένος
μέ εργασίαν• εις τό ένα μου μάθημα έχω σχεδόν
200 μαθητάς, πρός τούτοις έχω τάς διορθώσεις της
β΄ ἐκδόσεως του βιβλίου μου περί πραγματικών συν-
αρτήσεων κτλ. κτλ. Σείς τί απεφασίσατε, καί
ποίας εντυπώσεις απεκομίσατε ἐξ Αθηνών.
Θά εξακολουθήσετε τόν αμφίβιον βίον σας;
Πότε θά μας επισκεφθήτε;

Μετά πολλής φιλίας
Κ. Καραθεοδωρή.

free counters


Opus