Αλτρουισμός
ΕΔΑΔ
Κ4
Έργα Ιδρύματος
Εκδηλώσεις Ιδρύματος
Τύπος-ΜΜΕ
Aρθρα
Ποιήματα
Διάλογοι
Αποφάσεις
Σύνδεσμοι
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Επικοινωνήστε μαζί μας
Συνεντέυξεις
Σκοποί

 

                  Οι σκοποί του ιδρύματος

                                      Αλτρουισμός 

 

 

Χωρίς να απεμπολείται ο κύριος σκοπός και ο στόχος όλων των εκτοπισμένων και ιδιοκτητών τουρκοκατεχόμενων περιουσιών ο οποίος δεν είναι άλλος από την επιστροφή των Κυπρίων στις πατρογονικές εστίες και στις περιουσίες τους οι  κύριοι σκοποί του Ιδρύματος, που είναι υπερκομματικοί, ανθρωπιστικοί και κοινωφελείς είναι:

 

Α) Η προαγωγή, προάσπιση, στήριξη, αναγνώριση, κατοχύρωση, σεβασμός, εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων όπως αυτά απαριθμούνται και περιγράφονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

 

Β) Η διευκόλυνση των Κυπρίων στη διαδικασία προσωπικών προσφυγών στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καταπάτηση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων που δημιουργήθηκαν μετά την Τουρκική εισβολή του 1974.

 

Γ) Η διαμόρφωση, η διατύπωση και η υποβολή εισηγήσεων προς την κρατική εξουσία, την νομοθετική εξουσία, τους διεθνείς οργανισμούς για την προαγωγή και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Δ) Η με κάθε νόμιμο τρόπο προσπάθεια και ενέργεια για την προαγωγή, προάσπιση, στήριξη, αναγνώριση, κατοχύρωση, σεβασμό, εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως περιγράφονται πιο πάνω, και η συνεργασία με οποιαδήποτε νόμιμη αρχή, οργάνωση, σωματείο, σύνδεσμο, πρόσωπα του εσωτερικού ή και του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών.

 

      Ε) Η προσφορά στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση της Κύπρου.

 

Ειδικότερα τώρα που υπάρχει επικοινωνία με τα κατεχόμενα, το Δ. Συμβούλιο του Ιδρύματος προωθεί συγκεκριμένα έργα εξωραϊσμού και ευπρεπισμού κοιμητηρίων, εκκλησιών, χώρων λατρείας και μνημείων και των δύο κοινοτήτων τόσο στα κατεχόμενα όσο και στις ελεύθερες περιοχές.

 

Για να διευκολύνει τη διαδικασία και να βοηθήσει όσους πολίτες προσκρούουν στο ψηλό οικονομικό κόστος που απαιτείται για μια τέτοια ενέργεια, το Ίδρυμα έχει συμβληθεί με δικηγόρους, μειώνοντας το κόστος κάθε προσφυγής στις £500. Ωστόσο, το ποσό που θα πληρώνει ο κάθε πρόσφυγας θα είναι £250, ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται από το Ίδρυμα. Όταν η προσφυγή αφορά εγκλωβισμένο ή αγνοούμενο, τότε δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση, αφού θα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα.

 

 

 

 

[ Back ]