Αλτρουισμός
ΕΔΑΔ
Κ4
Έργα Ιδρύματος
Εκδηλώσεις Ιδρύματος
Τύπος-ΜΜΕ
Aρθρα
Ποιήματα
Διάλογοι
Αποφάσεις
Σύνδεσμοι
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Επικοινωνήστε μαζί μας
Συνεντέυξεις
Απόφαση Τιτίνας Λοιζίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Δ.Α.Δ. 27/7/98 ΥΠΕΡ ΤΙΤΙΝΑΣ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ - ΑΙΤΗΜΑ:

Η προσφυγή της Τιτίνας Λοϊζίδου ασκήθηκε στις 22/7/1989 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων με αίτημα την αποζημίωσή της από την Τουρκία:

α)
Επειδή η Τουρκία εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο, χώρα-κράτος μέλος του ΟΗΕ, χρησιμοποιώντας βία, και με το στρατό της και δικά της όπλα κατέλαβε τμήμα του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο κατέχει παράνομα μέχρι σήμερα.

Ως εκ τούτου, η Τουρκία και ο τουρκικός κατοχικός στρατός παρεμποδίζει με τη βία των όπλων την Τιτίνα Λοϊζίδου να επισκεφθεί την περιουσία της και το σπίτι της, που βρίσκεται στην κατεχόμενη Κερύνεια. Συνεπώς, υφίσταται ζημία, η οποία θεμελιώνει το δικαίωμά της να ζητήσει αποζημίωση από την Τουρκία.

β) Ο δεύτερος δικαιολογητικός λόγος αποζημίωσης και αίτημα της εν λόγω προσφυγής είναι η αποζημίωση για την ηθική βλάβη, δηλαδή την ψυχική ταλαιπωρία και δοκιμασία που υφίσταται, λόγω τής με βία παρεμπόδισής της να απολαμβάνει το δικαίωμα ιδιοκτησίας και πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα χρήσης του σπιτιού και της περιουσίας της.

Στις 23/3/1996 εκδόθηκε η απόφαση του Ε.Δ.Α.Δ. επί της ουσίας, η οποία αναγνώρισε τους τίτλους ιδιοκτησίας της Τιτίνας Λοϊζίδου, δηλαδή αναγνώρισε ότι νόμιμη κυρία-ιδιοκτήτρια των περιουσιακών της στοιχείων εξακολουθεί μέχρι σήμερα, και μετά την τουρκική εισβολή του 1974, να είναι η ίδια. Αναγνώρισε επίσης ότι η παρουσία τουρκικού στρατού στην Κύπρο συνεπάγεται ουσιαστικό έλεγχο στο τμήμα του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που κατέχεται παράνομα. Κατά συνέπεια την ευθύνη και την παθητική νομιμοποίηση στην εν λόγω προσφυγή έχει η ίδια η Τουρκία και όχι η ούτω καλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Η ίδια ιστορική απόφαση υπογραμμίζει με έμφαση και διαύγεια ότι το τουρκοκρατούμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου αποτελεί υποτελή τοπική διοίκηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και σε καμιά περίπτωση δεν έχει και δεν μπορεί να έχει κρατική υπόσταση (και αυτό διότι, ως γνωστόν, ένα από τα συστατικά στοιχεία του κράτους είναι η πρωτογενής εξουσία, που στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται, αφού την εξουσία την ασκεί και την καθορίζει ο τουρκικός στρατός, τουλάχιστον όσον αφορά τον έλεγχο και ένοπλη επιτήρηση των κατεχομένων εδαφών και δεν απορρέει από τους νόμιμους κατοίκους ή τον κυπριακό λαό).

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι ο τουρκικός στρατός κατοχής ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι η σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ανυπόστατη «Τ.Δ.Β.Κ.».

Η απόφαση επίσης στιγματίζει την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Απόφαση για αποζημιώσεις άρθρου 50 της 28/7/1998

Το Ε.Δ.Α.Δ. επιδίκασε τελικά στις 28/7/1998 τις ακόλουθες αποζημιώσεις στην κα Τιτίνα Λοϊζίδου:

1/ Αποζημίωση 300.000 Λ.Κ. (περίπου 175.000.000 δρχ.) και όχι κυριότητα ιδιοκτησίας της περιουσίας της από το 1989, οπόταν και ασκήθηκε η προσφυγή μέχρι την έκδοση της απόφασης. Η αποζημίωση αυτή αφορά τη θετική και αποθετική ζημία της.

2/ Αποζημίωση 20.000 Λ.Κ. (περίπου 11.600.000 δρχ.) για την ηθική αποκατάσταση της βλάβης που έχει υποστεί από την απώλεια χρήσης της περιουσίας της.


ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1/ Η Τιτίνα Λοϊζίδου (και συνεπώς όλοι οι πρόσφυγες) είναι ιδιοκτήτρια της κατεχόμενης περιουσίας της και παραμένει ιδιοκτήτρια.

2/ Η αποζημίωση δεν αφορά φυσικά και σε καμιά περίπτωση την απώλεια της ιδιοκτησίας της, αλλά την παρεμπόδιση της χρήσης και απόλαυσής της.

3/ Διατηρεί το δικαίωμά της να απολαμβάνει ειρηνικά την περιουσία της και στο μέλλον. Παρεμποδίζεται προς το παρόν από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.

4/ Υπάρχει συνεχιζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία στην Κύπρο.

5/ Η «Τ.Δ.Β.Κ.» δεν αναγνωρίζεται, διότι είναι υποτελής τοπική διοίκηση που ελέγχεται από τον τουρκικό στρατό.