Ο ΥΠΕΠΘ Ευριπίδης Στυλιανίδης παρέδωσε σημαντικό τμήμα επιστολών

του Κ. Καραθεοδωρή

Η Πατρίδα

30/08/2008