Συνέντευξη του Ν.Λυγερού:

Ο εξυπνότερος στον κόσμο.

Ταχυδρόμος, 23/08/2008.