Στην τελική φάση το Μουσείο Καραθεοδωρή.

Η Πατρίδα

21/06/2008.