Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ VINCENT


Νίκος  Λυγερός


ISBN : 978-2-916808-11-6

 


Ignitions, 2009

Contact : info@lygeros.org
Εξώφυλλο : Champ de blé avec cyprès de Vincent του Νίκου Λυγερού