Καταγραφή σημειώματος του Κ. Καραθεοδωρή περί Υπουργείου 

Ν. Λυγερός

 

Υπουργείον


Βούλγαρης, Σοφιανόπουλος, Σολιότης, Τσάτσος,
Βαρβαρέσος, Ματζαβίνος, Κουτσομουντόπουλος,
Κασιμάτης, Δημητρακόπουλος, Ζάκκος, Μπαλάνος,
Σβαρούνης, Κεραντώσης, Ματάσης, Ζακυνθινός,
Παρασκευόπουλος, Λεβίδης, Τσαμαδός, Λαμπρινόπουλος,
Πεσμαζόγλου, Κάμπας, Αλεξανδρής, Δράκος.

________________________________________

Γεώργιος Ταμβάκης, Δικηγόρος
Οδός Όγλ 41. Βόλος