Καταγραφή της επιστολής του Πολυζέττη στον A. Καραθεοδωρή.
(1/13 Ιουνίου 1896)
Transcription de la lettre de Polyzéttis à A. Carathéodory.
(1/13 juin 1896)
 

Ν. Λυγερός