Το βάθος της σκιάς  

Ν. Λυγερός

 

Πάνω στις παλιές εικόνες
δεν βλέπουμε το παρελθόν μας,
κοιτάζουμε τα χρώματα και το φως
δίχως να εξετάζουμε τις πληγές της σκιάς.
Ενώ είναι στις σκιές που βρίσκεται το φως
διότι εκεί υπάρχει η ανάγκη της αναγέννησης.